Tudi križev pot v krajevnih jezikih_Anche la Via crucis nelle lingue locali

Križev pot v cerkvi v Ukvah/La via crucis nella chiesa di Ugovizza

V nedeljo, 18. februarja, se je cerkvi v Ovčji vasi, ki je podružnična cerkev v okviru župnije Ukve, začel cikel skupnih molitev križevega pota, ki ga vsako leto organizira Pastoralno sodelovanje Trbiž. V cerkvi v Ovčji vasi so organizirali križev pot s petimi postajami in razmišljanji socialne narave. Pobožnost je vodil župnik Giuseppe Marano. Berila iz evangelija so prebrali v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini, molili in peli so v italijanščini in delno v slovenščini.

Cikel skupnih molitev križevega pota se nadaljuje ob postnih nedeljah, vedno s pričetkom ob 14.30. 25. februarja je tako že bil tradicionalni križev pot v cerkvi v Ukvah in sicer v italijanščini in slovenščini. 3. marca ne bodo molili križev pot v cerkvi v Lužnicah, saj je v tamkajšnji cerkvi Sv. Gotarda najprej treba preveriti ali so se pojavile težave statične narave, ker je nekaj materiala padlo s stropa. Tako bodo ob isti uri križev pot molili na Trbižu.

V nedeljo, 10. marca, bo križev pot v cerkvi v Naborjetu. Ob tej priliki bo še posebno zanimivo, saj bo tradicionalni križev pot celega Pastoralnega sodelovanja Trbiž, ki ga tradicionalno molijo v vseh krajevnih štirih jezikih. V nedeljo, 17., bodo pa križev pot šel molit v Šmarje. V okviru izleta bodo z avtobusom ob osmih zjutraj odpotovali s Tablje.

V petek, 22. marca bodo ob osmih zvečer križev pot molili v cerkvi v Žabnicah; na veliki petek, 29. marca, pa ob 20.00 v cerkvi na Trbižu. Tudi v slovenščini bodo peli in molili še posebej v Žabnicah. (l. l.)

Domenica, 18 febbraio, nella chiesa di Valbruna/Ovčja vas è cominciato il ciclo di incontri per la preghiera comunitaria della Via crucis, promosso ogni anno dalla Collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž. Nella chiesa di Valbruna è stata organizzata una via crucis di cinque stazioni a tema sociale, con letture in italiano, sloveno, tedesco e friulano e canti e preghiere in italiano e sloveno. A presiederla è intervenuto il parroco, don Giuseppe Marano.

Il ciclo di incontri comunitari per la preghiera della Via crucis prosegue ogni domenica, sempre con inizio alle 14.30. Il 25 febbraio così, i fedeli si sono già ritrovati in chiesa a Ugovizza, per pregare e cantare in italiano e sloveno. Il 3 marzo, invece, non si svolgerà a Bagni di Lusnizza/Lužnice, come inizialmente previsto. Nella chiesa di San Gottardo, infatti, sono necessarie alcune verifiche statiche a seguito del crollo di materiale dal tetto e dal soffitto. Nello stesso giorno e alla stessa ora, la preghiera della Via crucis si sposterà a Tarvisio.

Domenica, 10 marzo, sarà la volta della Via crucis a Malborghetto/Naborjet. Questo rappresenta un appuntamento particolarmente significativo in seno alla Collaborazione pastorale di Tarvisio. Per tradizione, infatti, vi si prega in italiano, sloveno, tedesco e friulano. Domenica, 17, la Via crucis sarà pregata nell’ambito di una gita al calvario di Šmarje, in Slovenia. La partenza è fissata per le 8.00 da Pontebba/Tablja.

Venerdì, 22 marzo, alle 20.00 la Via crucis comunitaria farà tappa a Camporosso/Žabnice, mentre nel Venerdì santo, il 29 marzo, sarà pregata un’ultima volta alle 20.00 in chiesa a Tarvisio. Preghiera e canto anche in sloveno troveranno posto in particolar modo a Camporosso.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp