Tesnuo povezani z našimi rajniki_Strettamente collegati con i nostri defunti

Prù tele dni sam se spraševau, kuo je tuole, de takuo riesno, ljubeznivo praznujemo Vahte an sam pomislu, de smo vsi tesnuo povezani z našimi rajniki; an povezani z nitjo življenja. Če tuolemu doložemo še veliko praznovanje vsieh Svetniku, imamo ključ, de lahko zastopemo, zakaj tele doplih praznik ima tako veliko pomembnost za nas. Svetniki nam kažejo pot do veselega življenja par Bogu Očetu, Sinu an Svetemu Duhu, ki na nieki način sestavljajo tisto družino, v kateri nazadnjo ušafamo pravo an veselo življenje.

Kadar vič ku ‘an tavžint liet tega so manihi v Franciji doložli h guodu vsieh Svetniku tudi spomin Viernih duš, so hitro imieli tajšan uspeh, de še zahtevam ljudì nieso mogli ugoditi. Muoremo reči, de je biu par vsieh narodih spomin na martve nimar živ an spoštovan na vič vižah, a nimar z veliko ljubeznijo. An tuole je zelo lepuo an videmo, de se darži tarduo.

Če pogledam samuo na Dreško faro, kamor sam se že puno liet preseliu, vsaj s sarcam, vidim, kuo se parbližajo Drejčani od vsieh vietru. Doma jih je ostalo le malo, a za Vahte parplujejo na varste, de se na vie, odkod so se zbrali. Za Vahte je cierku puna anprù takuo britof, an šele ku povsod lepuo okrasen s cvetjem, de se zdi ku nebeški vart. Vse tuole

kaže, kakuo smo povezani z našo družino, živih an martvih. Le adna sama družina je, a s tuolim pričamo, de življenje gre buj vesoko, ku kar mi videmo. Parsotnost tarkaj ljudì lepuo kaže spontano viero v večno življenje.

An tuole videmo tudi, kadar je kajšan pogreb. Kì ljudi se zbere, de pokaže solidarnost do družine an do pokojnega, an grede dá videti, de je v našim sarcu nieki spontan klic do Boga. Moremo lahko reč’, de je udeležba na pogrebih skor edina izpuoved viere, ki je donas ostala. An tuole je šelè buj važno, zak’ tala izpuoved pride od samega življenja an priča, de smo povezani z Buogam že od našega rojstva. Naše življenje ima svojo vrednost z odnosam do Boga.

Nazadnjo na smiemo pozabiti, de nas praznik vsieh Svetniku vabe, de bomo skarbieli, de naše življenje puojde po pravi poti v ljubezni do Boga an do bližnjega. Tala je svetuost, ki jo morejo doseči vsi, brez izjeme, takuo de je sveto življenje vsakdanjo življenje v ljubezni, spoštovanju, miru an dobrotljivosti.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp