Tečaja slovensčine v Vidnu_Corsi di sloveno a Udine

Združenje Evgen Blankin vse do konca septembra sprejema vpise za dejavnosti v slovenščini v Vidnu. Za otroke bo tečaj slovenščine potekal organizirano v dveh skupinah in sicer za predšolske otroke (v starosti od treh do šest let) in za osnovnošolce, ki ju bosta vodili vzgojiteljica in učiteljica iz Slovenije. Oba tečaja bosta potekala ob ponedeljkih popoldan v prostorih župnije svetega Kvirina sredi mesta (vhod in parkirišče z ulice Cicogna 25). Otroci bodo tako imeli možnost spoznati jezik in slovensko kulturo v sproščenem ozračju tudi skozi razne organizirane didaktične delavnice od ročnih del, risanja, do gledališča, ki so vključene v tečaj. Tečaja sta brezplačna, potrebno je le, da se starši včlanijo v združenje ALPI in tako otrokom zagotovijo zavarovanje med dejavnostjo. Oktobra bosta, prav tako v prostorih župnije svetega Kvirina, stekla tudi tečaja slovenskega jezika za odrasle in sicer v dveh skupinah, začetni ter nadaljevalni. Za vse dejavnosti prijave sprejemajo po elektronski pošti na info@blanchini.org ali blanchini@dom.it in na telefonski številki 0432 732 500 od ponedeljka do petka med 8.30 in 15.30.

Fino alla fine di settembre l’Associazione don Blanchini raccoglie le iscrizioni per le attività in sloveno a Udine. Per i bambini il corso verrà organizzato su due gruppi: quelli dell’ asilo (dai tre ai sei anni) e quelli delle scuole elementari; a seguirli sarà un’insegnante proveniente dalla Slovenia. Entrambi i corsi si terranno i lunedì pomeriggio, negli spazi della parrocchia di San Quirino nel centro città (accesso e parcheggio da via Cicogna 25). I bambini avranno così modo di imparare la lingua e di conoscere la cultura slovena, anche attraverso i laboratori di lavori manuali, disegno e teatro. I corsi sono gratuiti, è sufficiente che i genitori si iscrivano all’associazione ALPI, garantendo così ai figli l’assicurazione durante l’attività. Da ottobre, sempre negli spazi della parrocchia di San Quirino, si terranno anche i corsi di lingua slovena per adulti: uno per i principianti e uno per chi possiede un livello di conoscenza intermedio. Per iscriversi alle varie attività è a disposizione l’indirizzo mail info@blanchini.org o blanchini@dom.it, e dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30, il numero telefonico 0432 732 500.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp