Takuo se parpravjajo štrukji_Facciamo insieme gli “štrukji”

kuhani strukistranTrieba je ahtat, de na bojo šli kuhani štrukji v pozabo. Alarm je spožilo združenje Slow Food, ki v cielim svietu skarbi za tradicionalno in zdravo hrano, kàr je 7. dičemberja v Vidnu parpravlo Dan matere zemlje. Tela iniciativa je vsako lieto in ima namien braniti znosno kmetijstvo (agricoltura sostenibile), ribolou in žvinorejo, ki so prijazni do ambienta. Vsaki krat zberejo kajšno jedilo al’ kmetijski pardielak, ki je v navarnosti, de se zgubi. V preteklih lietah so bli med nje dali tudi rezijanski česnak (strok), prù takuo rezijanski bujadnik in jabuke sevke iz Nediških dolin. Lietos so zbrali beneške kuhane štrukje, zak’ nimar manj ljudi vie, kuo se parpravjajo. Vse manj ljudi vie tudi, de so bli posebno jedilo za tri svete noči, se prave za Božič, za zadnji dan lieta in za Svete Trije Kraje. Med tistimi, ki jih šele znajo runat pa je Cecilia Banchig, ki smo jo šli obiskat v Ščigla. »Doma smo dielal’ štrukje za sveto nuoč, se pravi 24. dečemberja – nam je poviedala –. Vsake lieto jih je bluo dost al’ malo, odvisno dost je bluo oriehu. Kajšno lieto oriehu nie bluo, ku lietos, ki jih je malo in jih je težkuo ušafat. Tiste cajte narditi štrukje nie bluo ku sada, smo muorli tuč oriehe tu martale iz kamana. Potlé smo orieham doložli tud’ grozdje in sevieda žganje. Žganje nie smielo manjkat in je muoralo bit tiste domače, ne tiste kupjeno, ki nie dobro in samuo žge. Ocvarli smo tud’ pinjole gor na maslu. Kàr jih nie bluo, smo ocvarli drobno zriezane oriehe. Kàr so bli že kuhani, smo dali gor cuker, al’ stopieno maslo s cukerjan, al’ pa kruh ocvart na maslu le s cukerjan.« Štruklju je vič sort. »Nekateri nardijo testuo z marzlo vodo, drugi z gorko vodo, drugi kladejo odpuščat kruh tu mlieko in potlé, kàr je odpuščeno, dodajo moko in zavalijo testuo. Pridejo nomalo buj čarni, a so tud’ tisti zelo dobri. Kajšni nardijo testuo s krompirjan. V Marsine so jih par starim runal’ uoz gejdove moke. Tekrat so pravli, de so dobri in so jih tletode vsi poznali. Mi smo doma parpravljali gubančanje z oriehi, z grozdjan, s pinjoli an z žganjam. Lahko se ga nardi tudi z burjami, al’ pa miešano z oriehi an burjami kupe.«

Per le tre notti sante, ovvero la notte di Natale, l’ultima dell’anno e la notte che precedeva l’arrivo dei magi, ovvero tra il 5 e il 6 gennaio, nei paesi delle valli del Natisone era tradizione mangiare gli “štrukji” lessi, dolci ripieni di noci e uvetta. Gli “štrukji” sono stati recentemente anche i protagonisti del “Terra Madre Day 2013″, iniziativa promossa ogni anno da Slow food per difendere l’agricoltura, la pesca e l’allevamento sostenibili, in quanto a rischio di estinzione. Ecco come si fanno.

strukji

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp