Svet Slovenskih Organizacij_Iz zdravih korenin v nove čase

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici je bil, v petek 25. novembra, dobro obiskani redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij, na katerem so bile med drugim volitve v vodstvene organe, hkrati pa je bila to priložnost za obeležitev 35-letnice ustanovitve te pomembne organizacije. Svet slovenskih organizacij je bil namreč ustanovljen 16. decembra 1976.

SSO je predstavil lepo urejeno knjigo, v slovenskem in italijanskem jeziku, z istoimenskim naslovom Iz zdravih korenin v nove čase, ki jo je pripravila Magdalena Pahor in zaobjema 35-letno delovanje SSO-ja.

Za glasbeni uvod je odlično poskrbela dekliška vokalna skupina Bodeča Neža.

Geslo občnega zbora je bilo “Iz zdravih korenin v nove čase”. Izčrpnemu poročilu predsednika Draga Štoke so sledili pozdravi številnih uglednih gostov. Na občnem zboru so tudi predstavili novi grafični logo organizacije. (www.slomedia.it)

Delegati na kongresu Sveta slovenskih organizacij so izvolili novi izvršni odbor krovne organizacije, ki ga sestavlja petnajst članov. Iz Trsta so bili izvoljeni Drago Štoka, Ivan Peterlin, Marij Maver, Matjaž Rustja in Igor Švab; z Goriške prihajajo Walter Bandelj, Irena Ferlat, Bernard Spazzapan, Julijan Čavdek in Albert Devetak; iz videmske pokrajine pa so Giorgio Banchig, Ezio Gosgnach, Riccardo Ruttar, Sandro Quaglia in Anna Wedam. Nadzorni odbor sestavljajo Marko Brajnik, Robert Petaros in Miha Koren, razsodišče pa Kristian Tommasi, Aldo Štefančič in Larissa Borghese.

Venerdì 25 novembre, nel Centro Culturale Lojze Bratuž di Gorizia, si è svolta l’Assemblea generale della Confederazione delle Organizzazioni Slovene, che quest’anno festeggia 35 anni dalla sua fondazione avvenuta il 16 dicembre 1976.

Nel Consiglio Direttivo, per la Provincia di Trieste sono stati eletti Drago Štoka, Ivan Peterlin, Marij Maver, Matjaž Rustja in Igor Švab; per Gorizia Walter Bandelj, Irena Ferlat, Bernard Spazzapan, Julijan Čavdek e Albert Devetak; i rappresentanti della Provincia di Udine eletti sono Giorgio Banchig, Ezio Gosgnach, Riccardo Ruttar, Sandro Quaglia e Anna Wedam. I membri del collegio dei sindaci sono Marko Brajnik, Robert Petaros e Miha Koren, i probiviri eletti sono Kristian Tommasi, Aldo Štefančič e Larissa Borghese.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp