Svet potrebuje luči svete noči_Il mondo ha bisogno della luce della notte santa

Če pomislimo, kakuo je nastala naša viera, videmo, de je tesnuo povezana z našim življenjam an se začne prù z rojstvam, kar praznujemo glih za Božič. Tuole pomeni, de naša viera ni ideja, ki se jo moremo izmisliti v naši pameti, ampa je prù življenje an njegova vrednota an vse, kar se tika z njim.

Sveta noč je lepa novica, ki nam jo je sporočiu evangelist Luka takuo občuteno an začudeno, ku de bi biu navzoč par tistem dogodku, ki ga je zapisu za nas. V telim izročilu imamo vse, kar želimo za nas sviet: luč v tamì, angelce, ki pojejo glorijo, nebesa, ki se odprejo, Božjo slavo, ki nas objeme s svetlobo, mier, ki je obljubljen ljudem, ki jih Bog ima rad. In seveda ne pozabimo Marije an Jožefa z Božjim dietem Jezusam.

V telih besiedah imamo vsebino Evangelija z namienam, de se na ustave v betlehemskih jaslicah, ampa de pride do nas, zak’ sveta noč muora zasvetliti cieu sviet, nje luč muora kazati pot življenja an ljubezni vsiem ljudem na svietu.

Takuo je tudi do nas paršla tala novica an je par nas luč iz Betlehema odgnala tamó an parpejala sonce življenja, ki je Kristus. Tala luč nam pomaga videti, kaj smo an kaj je okuole nas, de spoznamo, de smo Božji sinovi an bratje med sabo. Tala je parva božična resnica, takuo liepa an takuo draga, de nie še postala popunoma naša, takuo de je Božič nimar nova stvar za nas, de bomo šli naprej po tisti poti, ki jo je sam Kristus začeu hoditi z nami. Ostalo pa je še previč tamè, zak’ na spoznamo prave resnice, ki nas prepriča, de smo ljudjè vriedni spoštovanja tudi v naši Benečiji.

Angelci pojejo glorijo, slavo Bogu, zak’ je on pokazu, de je nimar z nami, posebno ko je pošjù za nas svojega Sina, njega, ki nam je pokazu, de je Božja slava ratala skarb za nas ljudi. An je od nje paršù mier na

sviet; nam je biu dan, šenkan, de rata naša vsakdanja skarb an dielo. Bog an človek sta povezana z ljubeznijo, ki nam jo Bog daje. Parvo naše dielo je, de sprimemo tolo ljubezan. Še ankrat muoramo priznati, de je še deleč od nas tisti dan, ki bo videu, de smo zaries sparjeli tele Božji dar. Sviet potrebuje le naprì Sveto noč.

Marija an Jožef an dete Jezus nam kažejo tudi, kaj je an kaj pomeni človieška družina. V nji se godì čudež, de od oseb, ki se povsem kažejo kot človieške, se za nas odprè Božji sviet, zak’ se je v nji Kristus pokazau ku resnično Božji sin. Zatuo je za vse družine, od gnade, ki nam je paršla od Betlehema, dana možnost, de v njih spoznajo, de je Bog med njimi. Kadar se tuole godì, človek na muora želieti kjek drugega, zak’ ima vse.

Zatuo je Božič liepa parložnost, de vse družine odkrijejo bogatijo, ki jo imajo v sebi an jo znajo lepo obdielati an varovati, de božični dar postane veselje našega življenja. (Marino Qualizza)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp