Sv. Valentin v Ažli in na Liesah_S. Valentino a Azzida e Liessa

V četartak 14. febrarja je biu guod svetega Valentina, ki je varuh te zaljubljenih. Svet Valentin je sevieda tudi vierski praznik. Patron je v Ažli, kjer so ble svete maše ob 10.30 in ob 19.30 zvičer. Par vičerni maši je pieu cerkveni zbor iz Moimaga. Potle je vaški komitat parpravu za jesti an za piti. Svet Valentin je patron tudi na Liesah, kjer so ga ku po navadi na posebno vižo počastili s sveto mašo, ki jo je ob 19. uri darovau podutanski famoštar g. Michele Zanon. Po maši so praznovali v plaestri.

Giovedì 14 febbraio è San Valentino, patrono degli innamorati. Naturalmente si tratta di una ricorrenza religiosa. Nelle Valli del Natisone viene celebrata con particolare solennità in due paesi. Ad Azzida le sante messe sono state celebrate alle 10.30 e alle 19.30. La celebrazione serale è stata accompagnata dal coro parrocchiale di Moimacco e seguita da un momento conviviale organizzato dal comitato paesano. A Liessa la santa messa alle 19 è stata presieduta dal nuovo parroco di San Leonardo, don Michele Zanon. Al termine si è tenuto un incontro conviviale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp