Sv. Maša po slovensko tudi julija_S. Messa in sloveno anche a luglio

Po navadi je bla zadnjo saboto miesca junja zadnja maša po slovensko v Špietru pred polietnim premorom. Lietos bo tela tiedenska evharistična daritev, ki združuje vse Benečane, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku, tudi vsako saboto miesca luja, sa’ zaradi koronavirusa je ne bluo cele tri miesce in so jo vierniki močnuo pogrešali. Maša po slovensko, ki vaja za dopuniti nediejsko zapuoved, bo ob 18.30 v špietarski farni cierni in jo bo molu msgr. Marino Qualizza. Pomembno je za našo skupnost imieti mašo po slovensko, saj sta naš jezik in naša kultura tesnuo povezana s kristjansko viero. Slovenska besieda se je v Benečiji do donašnjih dni ohranila po zaslugi duhovniku, ki so v maternem jeziku molili, pieli, pridgali in učili. Donašnji dan je maša po slovensko pomembna tudi za učence dvojezičnega katekizma in dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlé v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. K slovenski maši radi hodijo vie-rniki iz Nediških dolin in domači ljudje, ki so se preselili v bližnje furlanske vasi. Na razpolago so bukvaca z molitvami in piesmimi, ki jih je izdalo združenje Blankin. Le tisto združenje natisne vsaki tiedan tekst beril, de bojo vierniki buojš sledili maši.

Quest’anno la santa messa prefestiva in lingua slovena nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone verrà celebrata anche ogni sabato del mese di luglio alle 18.30 da mons. Marino Qualizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp