Starši bodo spoznali večjezično šolo_A conoscere la scuola plurilingue

All’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž sono, di fatto, già iniziati i preparativi in vista del prossimo anno scolastico, quando nei plessi scolastici farà ingresso la sperimentazione plurilingue ministeriale.

In vista delle preiscrizioni per il l’anno 2023-2024, con scadenza a fine gennaio, la dirigente scolastica, Doris Siega, ha programmato diversi incontri con le famiglie degli alunni. «Per il prossimo anno scolastico, attraverso il modulo on line sarà possibile scegliere se avvalersi anche della sperimentazione plurilingue o meno». La dirigente guarda con fiducia al riscontro da parte delle famiglie. «In un’ottica di continuità col percorso intrapreso dall’Istituto insieme al territorio e considerando la finora totale adesione delle famiglie al progetto plurilingue, confidiamo in una larga adesione alla sperimentazione ministeriale». La sperimentazione sarà attuata nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, dalle scuole d’infanzia, alle primarie, alle secondarie di primo e secondo grado, con liceo sportivo e istituto tecnico turistico.

Anche nei prossimi anni scolastici, nota Siega, per i nuovi iscritti sarà possibile scegliere se avvalersi o meno della sperimentazione. Le classi in cui non sarà effettuata continueranno invece, a scalare, a usufruire del progetto plurilingue come attuato negli anni scolastici scorsi, ovvero nelle scuole d’infanzia e primarie, grazie ai fondi provenienti da aree interne. Espletate le pratiche di assunzione degli esperti, per l’anno scolastico 2022-2023 partirà al più tardi trascorse le vacanze di Natale.

Ricordiamo che anche secondo le direttive ministeriali in vigore dall’anno scolastico 2023-2024 la sperimentazione plurilingue sarà attuata per italiano, sloveno, tedesco e friulano nei plessi di Tarvisio e Ugovizza, mentre per tedesco e friulano a Pontebba e Chiusaforte. (L. L.)

Na Večstopenjskem zavodu Trbiž so dejansko že stekle priprave na šolsko leto 2023-2024, ko bodo v tamkajšnja šolska poslopja postopoma uvedli ministrsko eksperimentiranje večjezičnega pouka. Pred predvpisi v naslednje šolsko leto, z rokom konec januarja, je ravnateljica Doris Siega organizirala javna srečanja z družinami morebitnih učencev in otrok. Za naslednje šolsko leto bo mogoče se prijaviti k večjezičnemu eksperimentiranju ali ne preko spletnega obrazca.

Ravnateljica Siega si pričakuje pozitiven odziv s strani družin, saj je Večstopenjski zavod Trbiž postopoma uvedel poskusni večjezični pouk v soglasju s teritorijem. Doslej so vse družine iz Kanalske in Železne doline prijavile otroke k poskusnemu večjezičnemu pouku. Tako računajo na veliko število prijavljenih še na ministrsko eksperimentiranje večjezičnega pouka.

Eksperimentiranje bodo postopoma uvedli v šole vseh stopenj v okviru inštituta – se pravi tako v otroške vrtce kot v primarne šole in sekundarne šole prve in druge stopnje. Tudi pred začetkom naslednjih šolskih let bodo novi učenci lahko izbrali, ali se prijavijo k ministrskemu eksperimentiranju ali ne. V razredih, v katerih eksperimentiranja ne bodo izvajali, bodo naprej ponudili poskusni večjezični pouk, sicer s sredstvi za notranja območja. Za letošnje šolsko leto poskusni večjezični pouk po dosedanji ponudbi sicer še ni stekel, vendar naj bi se to zgodilo najkasneje po božičnih in novoletnih praznikih.

Bralce spominjamo, da bodo po ministrskih smernicah tudi od šolskega leta 2023-2024 večjezično eksperimentiranje izvajali v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini na Trbižu in Ukvah; v italijanščini, nemščini in furlanščini na Tablji in v Klužah.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp