Stara podoba Lipalje vasi v toponomih_San Leopoldo com’era nei toponimi

Matteo Schönberg na klavirju, Lara Magri, Alessandro Oman in Anna Wedam/Matteo Schönberg nal pianoforte, Lara Magri, Alessandro Oman e Anna Wedam

Prav številno občinstvo in veliko zanimanja je bilo na predstavitvi nove dvojezične knjige »Toponimi v Lipalji vasi-Laglesie San Leopoldo-Leopoldskirchen/I toponimi di Laglesie San Leopoldo-Lipalja vas-Leopoldskirchen«, ki je bila v soboto, 3. februarja, v veliki dvorani Beneške palače v Naborjetu.

Prisotne je najprej v italijanščini in slovenščini pozdravila predsednica Združenja don Mario Cernet, Anna Wedam. Združenje Cernet je prepričano podprlo objavo nove knjige, ki ohranja pričevanje o krajevnih toponimih Lipalje vasi, kjer je bil pogovorni jezik vse do opcij leta 1939 ob nemščini še posebej vaško ziljsko slovensko narečje. Kustosinja Etnografskega muzeja Beneške palače Lara Magri je prisotnim uvodno predstavila pomen toponomastike, ki večkrat opisuje, kako človek doživlja določen kos zemlje ali pokrajine in ki v Kanalski dolini predstavlja poseben izziv, saj območje zaznamuje današnja soprisotnost italijanščine, slovenščine, nemščine in furlanščine. Kot je v nadaljevanju spet v italijanščini in slovenščini povedal Alessandro Oman, je v Lipalji vasi večina toponimov, ki so slovenskega izvora, ostala v spominu tudi med ljudmi, ki so se v Kanalsko dolino preselili iz drugih krajev Furlanije ali Italije po odhodu starih Diepaljanov zaradi opcij. Včasih so s svojimi značilnostmi na te toponime vplivali drugi jeziki, na primer furlanščina ali nemščina.

Nove raziskave o toponomastiki se je Oman lotil tudi iz sentimentalnih razlogov, saj med njim in Lipaljo vasjo obstaja neka emocionalna vez. Avtorjeva babica po mamini strani je bila namreč prav iz Lipalje vasi.

Seveda se je med predstavitvijo Oman zahvalil tudi vaščanom, ki so mu pomagali, saj tako brez dobrih virov kot tudi brez informatorjev ne bi bilo nobene kakovostne publikacije. To so Diepaljani Emanuela Grilz, Maurizio Buzzi in Helmut Tributsch.

Kljub temu, da obstaja o Lipalji vasi dobra bibliografija, pa je bila zamujena priložnost zbiranja pričevanj v vaškem ziljskem slovenskem govoru, saj so potrebni aktivni govorci že umrli.

Med prisotnimi na večeru sta bila tako župan Občine Tablja, Ivan Buzzi, kot župan Občine Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, ki sta občinstvo pozdravila in avtorju za dragoceno delo čestitala. Slednji je avtorju ob tej priliki podaril knjigo o krajevnih identitetah na alpskem območju. S posegom v italijanščini in krajevni slovenščini je prisotnim razkril, da se je sam na predstavitvi naučil, da se v domačem jeziku »San Leopoldo« imenuje »Lipalja vas«. Med prisotnimi na večeru je bil tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj. Z glasbo je večer obogatil Matteo Schönberg, ki je igral na klavir.

Izdajo knjige, ki jo je v slovenščino prevedla Jelka Daneu Cvelbar, sta podprla še Svet slovenskih organizacij in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Knjigi, ki na 176 straneh v italijanščini in slovenščini razkriva pomen skoraj 150 toponimov, je priložen tudi zanimiv zemljevid obravnavanega območja. (Luciano Lister)

Tanta partecipazione e molto interesse alla presentazione del nuovo libro bilingue «I toponimi di Laglesie San Leopoldo-Lipalja vas-Leopoldskirchen/Toponimi v Lipalji vasi-Laglesie San Leopoldo-Leopoldskirchen», che si è svolta sabato, 3 febbraio, al Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet. A introdurre l’incontro è stata, in italiano e sloveno, la presidente dell’Associazione/Združenje don Mario Cernet, Anna Wedam. Il sodalizio espressione della comunità slovena valcanalese ha sostenuto con convinzione la nuova pubblicazione del socio Alessandro Oman, che raccoglie i toponimi di San Leopoldo/Lipalja vas. Nell’odierna frazione di Pontebba, infatti, fino alle opzioni del 1939 la lingua d’uso era soprattutto il locale dialetto sloveno zegliano, accanto al tedesco.

Številno občinstvo v dvorani/Il folto pubblico in sala

La curatrice del Museo etnografico del Palazzo Veneziano, Lara Magri, ha richiamato l’attenzione sulla sfida rappresentata dagli studi toponomastici in Valcanale. I toponimi mostrano spesso l’esperienza che l’uomo ha di determinate zone della terra. In Valcanale, dove allo sloveno e al tedesco si sono, nel tempo, aggiunti anche il friulano e l’italiano, studiarla richiede molto impegno.

Ancora in italiano e sloveno, Oman ha notato come a San Leopoldo la maggior parte dei toponimi, pur essendo soprattutto di origine slovena, sia ricordata anche dagli abitanti che sono giunti a San Leopoldo dal Friuli e dall’Italia dopo le opzioni. Nel tempo, magari, su questi toponimi sono intervenuti influssi linguistici, soprattutto dal friulano o prima ancora dal tedesco. La ricerca di Oman presenta anche un lato sentimentale; la nonna dell’autore da parte materna, infatti, aveva radici proprio a San Leopoldo.

Nessuna pubblicazione nasce senza buone fonti e buoni informatori. Alla presentazione Oman ha tenuto a ringraziare in modo particolare, quindi, gli informatori del paese, Emanuela Grilz, Maurizio Buzzi ed Helmut Tributsch.

Complimentandosi con lo studioso, alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, in italiano e sloveno locale, nonché il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi. Molto suggestivi sono stati gli intermezzi musicali al pianoforte di Matteo Schönberg.

La nuova pubblicazione svela, su 176 pagine in italiano e sloveno, il significato che si cela dietro a circa 150 toponimi. A curare la traduzione in sloveno è stata Jelka Daneu Cvelbar. A sostenerne la stampa, invece, sono stati anche la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp