SSO z župani za preporod Benečije_Insieme per salvare le Valli

Skupno prizadevanje je ključ za razvoj Benečije, da bi beneškim rojakom zagotovili osnovna sredstva za normalno življenje v dolinah pod Matajurjem. Za dosego tega cilja imajo glavno vlogo občine, ki pa potrebujejo sodelovanje ostalih dejavnikov, ki delujejo na področju gospodarstva, politike in civilne družbe. Posebnega pomena je prisotnost slovenskih organizacij, ki z razvejano mrežo društev skrbijo, da se ohranija pomembna kulturna dediščina. Te so bile sklepne ugotovitve sinočnjega srečanja Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij in sedmih županov iz Nediških dolin. Sestanek je potekal v prostorih občinske palače v Svetem Lenartu. Udeležili so se ga Antonio Comugnaro (Sv. Lenart), Germano Cendou (Sovodnje), Francesco Romanut (Dreka), Eliana Fabello (Grmek), Camillo Melissa (Podbonesec), Mariano Zufferli (Špeter) in Luca Postregna (Srednje). Po uvednem pozdravu predsednika SSO Walterja Bandlja, ki se je županom zahvalil za razpoložljivost, je vse prisotne v beneškem narečju pozdravil domači župan Comugnaro. Sledili so posegi ostalih prvih občanov Nediških dolin. Vsi so izpostavili podobna stališča in podčrtali pereč problem izseljevanja. Veliko dela vlagajo v pred kratkim ustanovljen cluster s slovenskimi občinami Zgornjega posočja. Več priložnosti za gospodarski in družbeni razvoj je mogoče ponuditi tudi preko projektov, ki so usmerjeni v razvoj turizma. Vsi župani so izpostavili pravilnost podobnih srečanj in pomembno vlogo, ki jo lahko ima slovenska organizirana družba pri udejanjanju tako pomembnih razvojnih načrtov. Še posebno je to pomembno, ker je pri tem ključno čezmejno sodelovanje. S strani Sveta slovenskih organizacij je predsednik Bandelj zagotovil županom, da jim je krovna organizacija ob strani in da lahko računajo na pomoč tudi pri posredovanju z Deželo FJk kot z institucijami Republike Slovenije. Vsi so tudi prejeli vabilo na prihodnji občni zbor SSO, ki bo 16. novembra v Špetru. Pred sestankom z župani so si člani izvršnega odbora SSO ogledali srednjeveško cerkvico sv. Lucije v Kravarju.

Unire tutte le forze e lavorare a 360 gradi per fermare lo spopolamento e dare un futuro migliore alle Valli del Natisone. È l’impegno scaturito nell’incontro tra i sindaci e il consiglio direttivo della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, tenutosi nella sala consiliare del Comune di San Leonardo a Merso di Sopra, mercoledì 24 ottobre. Nel corso della riunione, introdotta dagli interventi del presidenter dello Soo, Walter Bandelj, e del sindaco di casa, Antonio Comugnaro (presente anche la sua vice Teresa Terlicher e l’assessore Ettore Crucil), hanno preso la parola anche gli altri primi cittadini: Mariano Zufferli di San Pietro al Natisone, Camillo Melissa di Pulfero, Eliana Fabello di Grimacco, Francesco Romanut di Drenchia, Germano Cendou di Savogna e Luca Postregna di Stregna, nonché il consigliere della Sso Riccardo Ruttar. L’accento è stato posto su cultura, turismo e cooperazione con la Slovenia, con un accento particolare sul cluster appena avviato tra 26 Comuni di entrambi i versanti del confine.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp