Sso in Skgz napisali Letti_Sso e Skgz scrivono a Letta

Drago Štoka in Rudi Pavšič, predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze, sta na novega italijanskega predsednika vlade Enrica Letto naslovila pismo s čestitkami in željo po čimprejšnjem srečanju. V njem med drugim izražata prepričanje, da bo njegova vlada kos temu kritičnemu obdobju za italijansko politiko in za celotno njeno prebivalstvo. »Želiva Vam dobro in dolgo delo v korist vseh italijanskih državljanov« nadalje pišeta, »spomnila pa bi Vas rada tudi na œe neizpolnjena vprašanja v zvezi s slovensko manjšino, ki sva Vam jih že prikazala februarja 2007, ko ste nas sprejel v Rimu kot podsekretar pri predsestvu vlade. Tedaj sva spoznala vaše poglobljeno poznavanje vprašanj v zvezi z našo manjšino, ki pa so še vedno v pričakovanju pozitivne rešitve v obojestransko korist. Ne gre le za finančne zadeve (letos pozitivno rešene!), pač pa za celotno problematiko, ki je še odprta. Pri tem misliva na šole s slovenskim učnim jezikom, slovenski tisk, s posebnim ozirom na Primorski dnevnik, tednika Novi glas in Novi Matajur, dvotednik Dom, ter na druga komunikacijska sredstva v slovenskem jeziku, ki jih je gospodarska kriza hudo prizadela. Vso to problematiko bi Vam želela posredovati na čimprejšnjem srečanju, tudi zato, da Vam lahko osebno izneseva najboljše želje in da Vam pobliže predstaviva podrobnosti in najina gledanja ter predloge za rešitev. Pozivava Vas tudi za nadaljevanje delovanja omizja za slovensko manjœino v Italiji, ki ga odlično vodi prof. Saverio Ruperto, da se lahko skupaj soočimo s še odprtimi vprašanji manjšine.«

 

I presidenti di Sso ed Skgz, Drago Štoka e Rudi Pavšič hanno scritto una lettera al premier Enrico Letta per congratularsi della sua recente nomina. Hanno, inoltre, espresso il desiderio di incontrarsi il prima possibile con il neopremier per parlare della situazione della comunità slovena in Italia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp