Sred noči je arzsvetlila luč_Nel mezzo della notte si è accesa la luce

Tisti, ki so praznovali Božič nekaj liet tega, ko je bla o punoči zaries tama, so z začudenjam poslušali povest evangelista Luka, ki nam je izroču tajšan opis božične noči, de se šele veselimo. Stopili so v cierku iz tame an je v cierkvi zanje arzsvetila tista luč, ki je osvetlila Bethlehemsko nuoč. Tista luč je bla nazaj med nami an grede smo prevzeti poslušali angelsko pietje, ki je v daljavo nesu tist glas, ki daje ljudem mir, zak’ jih ima Buog rad.

Tudi mi smo tisti pastierji, ki poslušajo telo pietje, ki jih peje do jaslic, takratnih an donašnjih. Pred novorojenemu Detetu se parklonimo an z njim pred vsiemi otročiči na svietu, zak’ nosejo njegovo podobo. Tuo nas sarčno veselì, posebno ko se obarnemo v oči Matere an v obraz očeta Jožefa, po smislu evangelija. Kakuo na spoznati v teli Družini tudi naše druzine, ki nosijo Božjo podobo že od samega začetka, posebno pa po Bozicu? Tele je naš dom an tega se veselimo.

Puni veselja se tudi mi, današnji pastierji varnemo iz naših cierkvi an stopimo v velik sivet z veselo novico: nam je rojeno Dete! Če v njim spoznamo našo podobo an grede Božjo podobo, smo zaries srečni an Božič ostane še naprej velik kristjanski praznik, ki daje veselje našemu ljudstvu.

Želimo, de bo telo veselje cielega sveta, posebno v telih cajtah, ko je okužba nabrusila koso an neusmiljeno sieče. Potrebujemo veselja, kuraze an medsebojnega spoštovanje. Tudi pomuoč, kar se da. Od pobožnega praznovanja, če stvari se nieso takuo poslabšale, se moremo veseliti tudi v družini an ušafati v nji tisto toploto, ki nam je vič krat utekla s praznovanjem odzuna.

Praznovati izven svoje družine nie prepoviedano, pa na izgubimo tele parložnosti, de topluota ljubezni poveže naše družine in jim dá muoč za iti naprì. Saj vsi tega potrebujemo. Nekateri pravijo, de smo ratali buj samoljubni, de buj skarbimo zase. Ne, tele je cajt družine, povezave, ljubezni, objemanja, saj v družini tuole nie prepoviedano. Takuo se zmočniejemo, postanemo buj modri an skarbni za nas an bliž-nje. S takim ravnanjem Božič dobi zaries nazaj tisti bethlehemski čar, ki ga današnji evangelisti, po Luku, oznanimo za vas sviet.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp