Srečanje županov po odprtju meje_Incontro dei sindaci di confine

Inštitut za slovensko kulturo vabi šindike in predstavnike ustanov in društev z obeh strani konfina, s katerimki sodeluje na parjateljsko srečanje ob ponovnem odprtju konfina, ki bo v soboto, 27. junja, ob 10. v Špietru v Slovenskem kulturnem domu. Ob 11. bojo v Beneški galeriji odparli arzstavo fotografij Vojska v naših dolinah 1915-1918, ki jo je pripravu Amerigo Dorbolò. V pandiejak, 15. junja, smo na uredništvu parjeli tole sporočilo od Zdravka Likarja, predsednika Fundacije Poti miru iz Kobarida in velikega prijatelja Benečanu. Takuo je napisu: “Donas zjutra sam šu na konfin gledat, kakuo je sada, kar je spet vse normalno in promet teče nemoteno. Stau sam tam in se zmisnu vsega našega težkega skupnega diela lieta nazaj, de bojo fraj poti med nami. Zmisnu sem se veselja ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo lieta 2004 in magične dičembrske noči lieta 2007, kar smo prežagali konfin in ga vargli v Nedižo. Tekrat smo jali:”Nikoli vič!!!” A paršlo je lieto 2020 in med nas so se spustile zapornice, ki so nas ločile ku nikoli dosada. Še celuo po vojski nie bluo takuo. Tela kriza nam je pokazala, kakuo močnuo smo povezani in kakuo zlo potrebujemo adan drugega. Kriza je ustavila stike prijatelju in žlahte, prekinila je tudi vsakdanjo prepletenost življenja ljudi, ki žive par konfinu. Nazaj muoramo reči:”Nikoli vič konfina!” Smo ku velika družina. Zato varvimo naše zdravje, de bomo nimar kupe in v meru živeli. Upam, de se kmalu vidimo in se poveselimo. Nasvidenje!”

L’Istituto per la cultura slovena invita i sindaci della Benecia e del Zgornje Posočje (alta valle dell’Isonzo) nonché i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del versante italiano e sloveno a un incontro per sottolineare la riapertura del confine. L’appuntamento è per sabato 27 giugno alle 10. nel centro culturale sloveno a San Pietro al Natisone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp