Slovenski kulturni dom_Scelto il nome per il centro

V četartak 13. junja je bla v Špietru seja Inštituta za slovensko kulturo. Na nji so zbrali ime kulturnega centra v Špietru, ki bo Slovenski kulturni dom. Na občnim zboru febrarja lietos so poviedali, de bi muorlo ime pokazati identiteto in dielo Slovencu v videnski provinci. Odločili so, de veberejo ime s pomočjo braucu petnajstdnevnika Dom in tednika Novi Matajur. Deleč je bluo narbuj vseč ime Slovenski kulturni dom. Puno odzat se je na drugo mesto uvarstilo ime Slovenski kulturni center, na trečje pa Slovenski kulturni hram. Na uredništvo Doma je pošju svoj glas tudi poznani pisatelj iz Trsta Boris Pahor, ki se je zmisnu ime Dom slovenske besede. Tele Pahorju predlog je biu zelo vseč, zatuo so se člani Inštituta za slovensko kulturo spet premislili o imenu, a na koncu so odločili za tiste, ki so ga vebrali ljudje.

 

 

Il 13 giugno durante l’assemblea dei soci dell’Istituto di cultura slovena di S. Pietro al Natisone è stato scelto il nuovo nome per il centro. Questo sarà Slovenski kulturni dom. Il nome è stato scelto grazie all’aiuto dei lettori dei giornali Dom e Novi Matajur che lo hanno votato tra una rosa di nomi. Al secondo posto si è classificato Slovenski kulturni center, al terzo, invece, Slovenski kulturni hram. Al giornale Dom aveva inviato la sua opinione anche lo scrittore triestino Boris Pahor che aveva proposto Dom slovenske Besede. L’idea era piaciuta molto, ma i soci dell’Istituto di cultura slovena hanno optato per la denominazione scelta dalle persone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp