Slovenska konzulta na videnskem_Consulta per gli sloveni di Udine

Konzulta1Župan iz Naborjeta-Ovčje vasi Alessandro Oman je prvi predsednik Konzulte za probleme jezikovne skupnosti v Nediških in Terskih dolinah, Reziji in Kanalski dolini. Izvolili so ga člani Konzulte, ki je bila ustanovljena v soboto 22. marca v prostorih Inštituta za slovensko kulturo v Špietru in ki so bili imenovani od skupščine slovenskih izvoljenih predstavnikov ter predstavnikov slovenskih organizacij SSO in SKGZ videnske pokrajine. Podprepdsednik Konzulte je bil imenovan sauonski župan Germano Cendou, tajnik pa dreški občinski svetnik Michele Coren. Ostali člani Konzulte so podbunieški župan Piergiorgio Domenis, tipajski župan Elio Berra, pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò, Giorgio Banchig in Sandro Quaglia za SSO ter Luigia Negro in Davide Clodig za SKGZ. Kot beremo v statutu, ki je bil sprejet na zasedanju skupščine, Konzulta ima posvetovalni značaj in izraža mnenja o glavnih problemih, ki zadevajo slovensko jezikovno skupnost, še posebej glede družbenih, kulturnih, ekonomskih in drugih vprašanj Slovencev videnske pokrajine, izvajanja zakonov o zaščiti slovenske manjšine, vprašanja zaščite zgodovinskih in kulturnih značilnosti s posebno pozornostjo na rabo teritorija, gospodarske, družbene in urbanistične načrte ter njihovo izvajanje. Konzulta želi biti telo, ki goji dialog in se sooča s krajevnimi upravami. V ta namen in na podlagi 21. člena zakona 38/01 bo Konzulta zaprosila, da jo krajevne javne uprave Nediških in Terskih dolin, Rezije in Kanalske doline priznajo kot posvetovalno telo, ki mora obvezno izraziti svoje mnenje o vprašanjih, ki zadevajo zaščito slovenske manjšine, njene ekonomske, socialne in okoljske interese. Na začetku zasedanja skupščine je prisotne pozdravil garmiški občinski svetnik Fabio Bonini, ki je med drugim podčrtal pomembnost ustanovitve Konzulte in naštel nekatere probleme, s katerimi se bojo upravitelji in predstavniki slovenskih organizacij morali lotiti: ureditev krajevnik uprav, polom števila prebivalcev v gorskih občinah, zelo nizki dohodki, sramotno ravnanje z dvojezično šolo v Špietru in daljnovod Okroglo-Viden. Podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec (SSk) je prisotnim čestital za ustanovitev Konzulte in zaželel, da bi postala uplivna sogovornica krajevnih uprav in vestna nosilka skupnih interesov slovenske jezikovne skupnosti v videnski pokrajini.

Sabato 22 marzo all’Istituto di cultura slovena di San Pietro al Natisone è nata la consulta per gli sloveni della provincia di Udine. Presidente è il sindaco di Malborghetto-Valbruna Alessandro Oman, vicepresidente il sindaco di Savogna, Germano Cendou. Gli latri membri della consulta sono Piergiorgio Domenis, sindaco di Pulfero, il sindaco di Taipana, Elio Berra, il consigliere provinciale, Fabrizio Dorbolò, Giorgio Banchig e Sandro Quaglia della Sso e Davide Clodog e Luigia Negro della Skgz.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp