Slovenščina v zdravstvenih podjetjih_Obbligo di bilinguismo nelle Ass

image.Deželna zdravstvena reforma je lahko tudi sredstvo, da se zakoličijo določene narodno-jezikovne pravice, ki naj bi bile samoumevne – a običajno ni tako. »Posebej pomembno je najino dopolnilo, ki v deželno reformo izrecno zapiše obvezo, da zdravstvena podjetja na območju dvaintridesetih zaščitenih občin spoštujejo pravice zapisane v 8. členu zaščitnega zakona o zagotavljanju dvojezičnosti javnih storitev. Glede komunikacije pa to načelo razširimo tudi na furlanski in nemški jezik za območja, kjer je priznana njuna raba,« poudarjata deželna svetnika SSk Igor Gabrovec in DS Stefano Ukmar. V primeru zaščitene narodne skupnosti se zahtevi po kvaliteti, varčnosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev dodaja načelo, da so slednje spoštljive tudi do večjezičnega značaja deželnega ozemlja. Navedenim dopolnilom, v katerih sta deželna svetnika Gabrovec in Ukmar upoštevala tudi predloge, ki sta jih na avdicijah v pristojni komisiji začetka septembra meseca iznesli krovni organizaciji Skgz in Sso, je v avli deželnega sveta odkrito nasprotovala le svetniška skupina Forza Italia. »Z goriškim kolegom Diegom Morettijem pa sva vnesla tudi dopolnilo, ki deželni odbor obvezuje, da sprejme ciljni projekt o čezmejnem zdravstvu, kar naj bi pospešeno urejalo in razvijalo že obstoječe dogovore o sodelovanju med slovenskimi in italijanskimi zdravstvenimi strukturami,« pojasnjujeta Gabrovec in Ukmar.

Le aziende sanitarie che includono i 32 comuni nei quali è riconosciuta la minoranza sono tenute all’uso della lingua slovena. Lo prevede l’appena approvata riforma del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, grazie a un emendamento presentato dai consiglieri regionali Igor Gabrovec della Slovenska skupnost/Unione slovena e Stefano Ukmar del Partito democratico. Con un comunicato stampa, i due politici esprimono soddisfazione per l’accoglimento della loro proposta. «È particolarmente importante che le aziende sanitarie sul territorio dei 32 comuni tutelati rispettino i diritti definiti dall’articolo 8 della legge di tutela a garanzia del bilinguismo nei servizi pubblici. Per quanto riguarda la comunicazione il principio è esteso anche alle lingue friulana e tedesca nel territorio in cui è ricosciuto il loro uso», sottolineano. Sempre con un emendamento di Gabrovec e Ukmar assieme al consigliere Diego Moretti, nella legge di riforma è stato inserito il vincolo per la Giunta regionale ad adottare un progetto per la sanità tranfrontaliera.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp