Skrb za jezike bodo prevzeli verniki_Delle lingue si occuperanno i fedeli

11Konta v UkvahV okviru novih pastoralnih sodelovanj bodo od zdaj naprej pomembno vlogo pri ohranjanju domačih navad igrali sami farani – prav tako tudi pri ohranjanju slovenskega jezika. Tako je povedal sam videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato med kosilom s predstavniki župnijskih svetov iz novega pastoralnega sodelovanja v Kanalski dolini, ki se je odvijalo v nedeljo, 22. julija, v Ovčji vasi.
Nadškof Mazzocato je sicer prišel v Kanalsko dolino že dopoldne, da bi v Ukvah na vsakoletnem vaškem žegnanju (v domačem slovenskem narečju Ukuški žegn) vodil slovesno dvojezično somaševanje. Že med homilijo v ukovški cerkvi je videnski nadškof izpostavil pomen sodelovanja, na katerega je spet opozoril tudi med kosilom, ko je predstavnikom iz župnij Dekanije Trbiž obrazložil, da po novem za celotno dekanijo (pastoralno sodelovanje) poskrbel le en duhovnik, ki mu bodo morda priskočili na pomoč še drugi duhovniki ali diakoni. Z ozirom na jezikovno specifiko Dekanije, kjer so se do zdaj obredi nekje najmanj delno odvijali tudi v slovenščini ali nemščini – v italijanščini in slovenščini še posebej v župnijah Ukve in Žabnice – je nadškof pojasnil, da trenutno v videnski nadškofiji ni mladih duhovnikov, ki bi dobro znali ta jezika. Zato pri ohranjanju domačih navad, jezikov in same slovenščine med cerkvenimi obredi bodo morali osrednjo vlogo igrati sami verniki, tako z branjem kot z molitvijo in pesmijo.
Slovesno mašo v ukovški cerkvi Sv. Filipa in Jakoba je kot po navadi pretežno v slovenščini kakovostno glasbeno obarval domači cerkveni pevski zbor, ki je aprila letos sodeloval tudi pri maši v baziliki Svetega Petra. Somaševanje je nadškof Mazzocato vodil z rdečo kazulo, ki jo je Antonio Pischiutta iz mesta San Daniele del Friuli podaril ukovški župniji. Bralce spominjamo, da je prav gospod Pischiutta največ zaslužen za to, da so ukovški cerkveni pevci lahko nastopili v Vatikanu. Pischiutta je rdečo kazulo dobil s strani Papeža Frančiška, ki naj bi jo uporabil med potovanjem v Ameriko. Po maši se je msgr. Mazzocato tudi ustavil pred cerkvijo, da bi spoznal domačine. (Luciano Lister)

Nell’ambito delle nuove collaborazioni pastorali, un ruolo importante nel mantenimento delle usanze locali sarà, d’ora in avanti, svolto dagli stessi parrocchiani.  Altrettanto sarà per il mantenimento della lingua slovena. Così ha detto lo stesso arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, durante il pranzo svoltosi domenica, 22 luglio, a Valbruna/Ovčja vas coi rappresentanti dei consigli parrocchiali della nuova collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž. L’arcivescovo Mazzocato è giunto in Valcanale già al mattino, per presiedere la messa solenne in italiano e sloveno (e in parte anche in tedesco) in occasione dell’annuale sagra patronale di Ugovizza (in dialetto sloveno Ukuški žegn). Già nell’omelia nella chiesa di Ugovizza, l’arcivescovo ha evidenziato l’importanza della collaborazione, su cui ha di nuovo richiamato l’attenzione durante il pranzo, nello spiegare ai rappresentanti delle parrocchie della Forania di Tarvisio – corrispondente alla nuova collaborazione pastorale – le novità che si prospetteranno. Dell’intera colaborazione pastorale, in futuro, sarà responsabile un solo sacerdote, cui giungeranno forse in aiuto anche altri sacerdoti e diaconi. Con riguardo alla specificità linguistica della forania, dove in alcune chiese i riti si sono, finora, svolti almeno in parte anche in sloveno o tedesco (in italiano e sloveno soprattutto nelle parrocchie di Ugovizza e Camporosso/Žabnice) l’arcivescovo ha spiegato come, attualmente, nell’arcidiocesi di Udine non siano presenti giovani sacerdoti che conoscano bene queste lingue. Nel mantenimento delle usanze locali, delle lingue e dello stesso sloveno nei riti, quindi, dovranno giocare un ruolo centrale gli stessi fedeli, con la lettura, la preghiera e il canto.
La messa solenne nella chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo di Ugovizza è stata, come di consueto, arricchita dal bel canto prevalentemente in sloveno del locale Coro parrocchiale, che ad aprile di quest’anno ha anche cantato a una funzione nella Basilica di San Pietro. L’arcivescovo Mazzocato ha presieduto la concelebrazione con la casula rossa donata alla Parrocchia di Ugovizza da Antonio Pischiutta di San Daniele. Ricordiamo ai lettori che soprattutto il signor Pischiutta ha reso possibile al Coro parrocchiale di Ugovizza di potere cantare in Vaticano. Pischiutta ha ricevuto la casula rossa da Papa Francesco, che pare averla usata durante un viaggio in America. Dopo la messa, mons. Mazzocato si è fermato per un po’ davanti alla chiesa tra i fedeli della zona, per conoscerli.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp