"Saj razumete" v Čedadu_Il 10 maggio Magris al Ristori

Slovensko stalno gledališče je letošnjo gledališko sezono obogatilo z vrhunskim umetniškim dogodkom: s slovensko praizvedbo predstave Saj razumete (Lei dunque capira) Claudia Magrisa, ki jo bo v okviru Abonmaja za Benečijo predstavilo, z italijanskimi nadnapisi, 10. maja 2012 v gledališču Ristori v Čedadu.
Uprizarjanje del italijanskih avtorjev v slovenskem prevodu spada med poglavitne aspekte poslanstva Slovenskega stalnega gledališča, ki skrbi za postavljanje mostov med italijansko in slovansko kulturo. Letos prvič predstavlja delo priznanega tržaškega intelektualca in umetnika.
V kratki pripovedi »Saj razumete« je Magris izvirno preustvaril mit o Orfeju in Evridiki ter njuni ljubezni. Ženska nagovori skrivnostnega Predsednika, ker se mu želi zahvaliti za posebno dovoljenje, s katerim je njenemu moškemu dovolil, da jo obišče v Domu počitka. Njen govor je sprva poln sentimentalnosti in romantičnega hrepenenja, ki ju sproža spomin na odsotnega ljubimca. A podobo krhke starke, ki trpi zaradi ločenosti od dolgoletnega sopotnika, uzremo le za hip. Takoj zatem jo s seboj odnese val besed, iz katerega vznikne nov obraz: tokrat trden, stvaren obraz zakonske žene, ki je možu pesniku kuhala in pospravljala ter je kritično presojala njegovo delo. »Ona« je tista posebna, potrpežljiva in tankočutna ženska, ki stoji za vsakim uspešnim moškim in kateri Magris podari v tem tekstu glavno vlogo, da bi Evridika tokrat spregovorila namesto slavnega Orfeja, saj je ravno ona os bivanjskega vprašanja o skrivnostni meji med življenjem in onstranom. Tekst (v prevodu Veronike Brecelj) je v odrsko govorico prelil Igor Pison, ki je podpisal tudi režijo. V tem monologu je začutil možnost in priložnost polifonskega razvoja. Zgodbo bodo tako poleg protagonistke pripovedovale tudi dodatne osebe, neotipljivi prebivalci spomina in podzavesti.
V glavni vlogi igra tržaška igralka Lučka Počkaj, zasedbo dopolnjujeta igralca Vladimir Jurc in Nikla Petruška Panizon. Kot gost bo nastopil tudi glasbenik Igor Zobin. Scene in kostume je podpisala berlinska ustvarjalka Nicola Minssen.

 

Il Teatro Stabile Sloveno corona la stagione teatrale 2011-2012 con un evento artistico di grande valenza: la prima assoluta in lingua slovena di ‘Lei dunque capirà’ di Claudio Magris che, nell’ambito della stagione teatrale nella Slavia friulana, verrà presentato, con i sovratitoli in italiano, il prossimo 10 maggio al Teatro Ristori di Cividale.
Mettere in scena opere di autori italiani nella traduzione slovena è uno degli aspetti fondamentali della missione culturale del Teatro Stabile Sloveno, impegnato nel consolidamento del dialogo tra la cultura italiana e quella slovena. E per la prima volta mette in cartellone un lavoro dell’intellettuale e scrittore triestino.
Nel racconto ‘Lei dunque capirà’ Magris rielabora con originalità il mito di Orfeo ed Euridice e del loro amore. La donna si rivolge a un misterioso Presidente per ringraziarlo dello speciale permesso al suo uomo affinchè possa farle visita presso la Casa di riposo. Il suo discorso è inizialmente denso di sentimentalismo e struggimento romantico, indotti dal ricordo dell’amante assente. Lo spettatore avverte l’immagine di una fragile donna anziana che soffre per la separazione dal compagno di una vita, ma la protagonista viene presto trascinata in un vortice di parole che fa emergere un nuovo volto, quello duro e segnato di una moglie reale, che ha cucinato e sbrigato le faccende domestiche per il marito poeta, sostenendolo nel suo lavoro con critiche costruttive. ‘Lei’ è quella donna paziente e sensibile che sta dietro ad ogni uomo di successo e alla quale Magris concede il ruolo di protagonista, permettendo finalmente ad Euridice di parlare al posto del celebre Orfeo, anche perchè è proprio lei il cardine del fondamentale quesito esistenziale sul confine misterioso tra vita terrena e aldilà.
L’adattamento del testo (tradotto da Veronika Brecelj) è stato curato da Igor Pison che ha firmato anche la regia ed ha previsto uno sviluppo polifonico, la storia viene infatti raccontata anche da ulteriori personaggi, immateriali abitanti del ricordo e dell’inconscio. Nel ruolo di Lei l’attrice triestina Lucka Pockaj, in scena anche Vladimir Jurc e Nikla Petruška Panizon, mentre in qualità di ospite si esibirà il musicista Igor Zubin. Le scene e i costumi sono firmati dall’artista berlinese Nicola Minssen.

Scarica l’invito!

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp