Romano Benet tudi slovenski državljan_Romano Benet cittadino anche sloveno

11Skupna slika
Slika/Foto: Joža Mihelič

Na začetku januarja je znani alpinist iz Bele Peči Romano Benet postal tudi slovenski državljan. Romano, ki je slovenskega porekla, govori slovensko in se ima tudi za Slovenca, je do zdaj uradno bil le italijanski državljan. Na Upravni enoti Jesenice, kjer so ga uradno vodili do prisege, mu je zaradi njegovih zaslug za narod podelila slovensko državljanstvo načelnica Alenka Burnik.

»Nikoli si nisem mislil, da bom lahko postal slovenski državljan, čeprav sem si to od nekdaj zelo želel,« je ob tej priliki poudaril Benet.

Zasluga za to pripada tudi dr. Božidarju Korenu iz Ljubljane, sicer prijatelj Romana in žene Nives, ki je med pogovorom z njima ugotovil, kako bi rad Roman postal Slovenec tudi z »uradnega« vidika. Zavedal se je, da se znani alpinist ne znajde veliko v državnih uradih in je zato sam premagal vse birokratske ovire. Pozanimal se je najprej za potrebno dokumentacijo na Upravni enoti Jesenice; kasneje se je obrnil na Planinsko zvezo Slovenije in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za morebitna priporočila. Tam je osebje takoj bilo na razpolago.

Tisti, ki družino Benet dobro poznajo, vedo, da je gotovo najmanj od leta 1600 slovenska. Po koncu druge svetovne vojne so ozemlje, kjer je živela, priključili Italiji.

Ko so o Romanu Benetu začeli poročati kot o prvem Slovencu na vseh 14 osemtisočakih, se je nekdo obregnil, da to on uradno ni. »Vedno mi je bila, bolj kot italijanski potni list, pomembna moja slovenska kri, zdaj pa sem dobil še slovenske dokumente. Vesel sem, da so danes z mano poleg Nives in mame tudi moji slovenski in italijanski prijatelji,« je še izjavil Benet.

Bralce spominjamo, da sta 11. maja lani Romano Benet in žena Nives Meroi stopila na vrh Anapurne in tako postala prvi par, ki je osvojil vseh 14 osemtisočakov. Romano je tudi postal prvi Slovenec, ki mu je to uspelo, žena Nives pa tretja ženska na svetu. (Luciano Lister)

A inizio gennaio il famoso alpinista Romano Benet è diventato anche cittadino sloveno. Romano, che è di origine slovena, parla sloveno e si sente anche sloveno, era finora, a livello ufficiale, solo cittadino italiano. Alla Prefettura di Jesenice, dove è stato guidato ufficialmente nella formula di giuramento, a conferirgli la cittadinanza slovena per i meriti verso il popolo sloveno è stata la prefetto Alenka Burnik.

«Non avrei mai pensato che sarei potuto diventare cittadino sloveno, malgrado già da un po’ lo desiderassi molto», ha dichiarato nell’occasione Benet.

Nel procedimento parte del merito va anche a un amico di Romano e di sua moglie Nives Meroi, il dott. Božidar Koren di Ljubljana. Parlando con loro, Koren ha potuto constatare come a Romano avrebbe fatto piacere diventare sloveno anche da un punto di vista «ufficiale». Rendendosi conto di come il famoso alpinista non si raccapezzasse molto negli uffici dello stato, ha affrontato lui stesso tutti gli impedimenti burocratici. Alla Prefettura di Jesenice si è, anzitutto, interessato circa la documentazione necessaria; in seguito, per ottenere eventuali lettere di raccomandazione, si è rivolto al club alpino sloveno Planinska zveza Slovenije e all’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo. Da subito lì il personale si è mostrato disponibile.

Quanti conoscono bene la famiglia Benet sanno come sia per certo di origine slovena almeno dal 1600. Dopo la fine della seconda guerra mondiale il territorio su cui risiedeva è stato annesso all’Italia.

Quando in Slovenia si è cominciato a parlare di Romano Benet come del primo sloveno salito su tutti e 14 gli ottomila, qualcuno ha contestato come non lo fosse a livello ufficiale. Da sempre, oltre al passaporto italiano, per Romano è stato importante l’ascendente sloveno; ora ha ricevuto anche documenti sloveni. «Sono felice del fatto che con me, oggi, oltre a Nives e a mia madre ci siano anche i miei amici sloveni e italiani», ha inoltre dichiarato al conferimento Benet.

Ricordiamo ai lettori che l’11 maggio dell’anno scorso Romano Benet e sua moglie Nives Meroi hanno raggiunto la cima dell’Annapurna, diventando la prima coppia a conquistare tutti e 14 gli ottomila. Romano è diventato, così, anche il primo sloveno a riuscirci, mentre la moglie Nives la terza donna al mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp