Robidišče trail med finalisti_Il Robidišče trail in finale

Slovenska turistična organizacija s pozivom Snovalec vsako leto spodbuja in pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Na letošnji poziv se je prijavilo 44 projektov, strokovna komisija pa je izbrala tri najbolj inovativne in najboljše ideje. Med finalisti je, poleg projekta Fish & Fly Trio ter projekta Potovanja z električnimi motorji, tudi domači projekt Robidišče Trail Center. Med tri zmagovalce bo strokovna komisija razdelila denarno nagrado, predvidoma 30.000 evrov. To bo pripomoglo k uresničitvi njihovih projektov do 1. decembra letos ter v teh negotovih časih, ko se srečujemo z epidemijo covida-19, pomembno spodbudilo obogatitev slovenskega turističnega prostora.

Robidišče je najbolj zahodna in edina slovenska vas na desnem bregu reke Nadiže. Čeprav ima samo osem prebivalcev, so ti med seboj zelo povezani, dejavni in solidarni. Združuje jih predvsem želja, da ostanejo živa skupnost in primer dobre prakse, kako lahko vas preživi in se ne izprazni, kot toliko drugih majhnih in odmaknjenih beneških vasi. Prav iz te želje in s tem ciljem je nastal tudi Robidišče Trail Center, kolesarski turistični proizvod, ki vključuje tudi razpršeni hotel in novo ponudbo družine Škvor. Zanimivost projekta je tudi to, da pri njegovem zagonu vneto sodeluje radijski voditelj Miha Šalehar, ki je z Robidiščem že dalj časa tesno povezan.

Komisija Snovalca je projekt Robidišče Trail Center ocenila kot trud in vložek prebivalcev za širšo podporo skupnosti, kar je ključno za razvoj turizma na tako občutljivem območju. Poleg tega ima projekt velik potencial, saj bo v prihodnje postal eden redkih legalnih gorsko-kolesarskih centrov pri nas in kot tak eden glavnih nosilcev kolesarskega turizma v Dolini Soče.

Komisijo je prepričalo tudi dejstvo, da Robidišče s 40-imi turističnimi posteljami v obnovljenih kamnitih hišah podaljšuje turistično sezono Posočja. Poleg tega prispeva k razpršenosti turističnih tokov iz preobremenjenega Bovca, Kobarida in Tolmina proti včasih prezrti a zelo lepi in z zgodbami bogati Benečiji. Vendar to ni osamljen projekt marljivih vaščanov Robidišča, kar dokazuje tudi njihovo Gospodarsko-interesno združenje Mravljišče Robidišče.

V tem času je še kako aktualna vizija o revitalizaciji turizma po koncu pandemije, ko bodo zelo pomembni domači gostje, specializirana ponudba in manjše nastanitve ter prednost butičnega pred množičnim turizmom. Njihovo vodilo bo kakovost življenja lokalne skupnosti in ne zgolj štetje nočitev. Poleg turizma so dragoceni glasbeni in kulturni dogodki v vasi, ki na inovativen način predstavljajo edinstveno zgodbo o tem, kako se je leta 1948 zaradi izjemnih zgodovinskih okoliščin vas izpraznila v eni sami noči. Razmišljajo tudi o morebitni priključitvi k mednarodnemu projektu Pot miru, ki govori o zgodovini 1. svetovne vojne ter vrednotah miru in sodelovanja. Revitalizacija Robidišča je poklon vsem že umrlim vasicam Benečije, ljudem v Dolini Soče, njihovi trdoživosti in sposobnosti preživetja pod različnimi represijami in številnimi premiki meje. Je pa tudi velik prispevek k razvoju zgodovinskega turizma. (E. K.)

Attraverso il bando Snovalec ogni anno l’Ente turismo sloveno mira a promuovere progetti innovativi in ambito turistico. Oltre al progetto Fish & Fly Trio e a un progetto relativo a viaggi con motori elettrici, tra i 44 progetti presentati quest’anno la commissione selezionatrice ha scelto anche il progetto Robidišče Trail Center. Tra i tre  progetti vincitori sarà suddiviso un premio di circa 30.000 euro, che contribuirà alla loro realizzazione fino all’1 dicembre di quest’anno.

Robidišče è l’unico paese in territorio sloveno situato a destra del Natisone. Conta solo 8 abitanti, però molto solidali tra loro. Il loro legame ha fatto nascere il Robidišče Trail Center, un prodotto cicloturistico che include anche un albergo diffuso e l’offerta della famiglia Škvor. La commissione ha ritenuto che i 40 posti letto in case di pietra ristrutturate a Robidišče prolunghino la stagione turistica della Valle dell’Isonzo. Nel paese è attivo anche il gruppo d’interesse economico Mravljišče Robidišče.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp