Rezijanski brusači v muzeju_Gli arrotini di Resia al museo

Museo dell'Arrotino Stolvizza 2006 foto 160_Ridimensionato«Rivive la memoria storica di un umile mestiere». È quanto era scritto all’ingresso della prima mostra permanente dell’arrotino, inaugurata a Stolvizza nel 1999. Negli anni si è arricchita di numerosi oggetti inerenti questo tradizionale mestiere della Val Resia. Trasferitosi nella nuova sede nel 2005, il museo è nato con l’intento di trasmettere alle generazioni future la memoria di un antico mestiere, tramandato di padre in figlio, delle genti della Val Resia, ma soprattutto di Stolvizza.

All’ingresso di Stolvizza, nella piazza dedicata all’arrotino, lo sguardo incontra un grosso masso con un bassorilievo in metallo, omaggio ai tanti arrotini scomparsi, veri padri di quest’umile mestiere.

Con forte determinazione il C.A.M.A., associazione che riunisce gli arrotini della Val Resia sparsi in tutta Italia, ha deciso di tenere aperto il Museo dell’arrotino a Stolvizza, unico nel suo genere in Italia, durante tutto l’anno. Questo per permettere a turisti e scolaresche di poter conoscere questa realtà ancora viva sul territorio. Il museo è aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; chiuso il lunedì. Nel periodo invernale il museo apre anche la domenica su prenotazione. Per maggiori informazioni scrivete all’indirizzo e-mail info@arrotinivalresia.it

»Zaživi zgovdovinski spomin skromnega poklica« (»Rivive la memoria storica di un umile mestiere«). Tako je bilo napisano ob vhodu v prvo stalno razstavo o brusačih, ki so jo na Solbici otvorili leta 1999. Razstavo so v letih obogatili z mnogimi predmeti, ki so povezani s poklicem, ki je tradicionalen v dolini Rezija. Muzej, ki se je preselil v nove prostore leta 2005, se je rodil z namenom, da bi prenašal novim generacijam spomin na starodavni poklic, ki so ga prenašali iz roda v rod v Reziji in še posebej na Solbici.

Na vaškem trgu posvečen brusaču ob vhodu v vas Solbica lahko opažate velik kamen s kovinskim ploskim reliefom, ki je posvečen mnogim izginulim brusačem. Slednji so bili pravi očetje tega poklica.

Vztrajno si je društvo C.A.M.A, ki združuje brusače iz doline Rezija v Italiji, prizadevalo za odprtje Muzeja brusača na Solbici med celim letom. Muzej je nekaj svojevrstnega in namerava omogočati turistom in šolam spoznavanje poklica, ki je še živ na teritoriju. Muzej je odprt od torka do sobote, sicer od 10.30 do 12. 30 in od 13.30 do 15.30; ob ponedeljkih je zaprt. Ob nedeljah je muzej pozimi odprt le po dogovoru. Za nadaljnje informacije lahko pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov info@arrotinivalresia.it

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp