Rekord vpisanih v dvojezično šuolo_L’istituto bilingue fa 275. È record

RekordsolawebTudi za prihodnje šuolsko lieto 2014 / 2015 je puno družin zbralo za svoje otrote učenje po slovensko. Iz sekreterije daržavnega dvojezičnega vičstopinskega  inštituta v Špetru sporočajo, da je za novo šuolsko lieto  vpisanih 275 otruok, 13 vič ku lietos. V vartcu jih bo stuo (35 v skupini malih, 34 sriednjih in 31 velikih), kar je 17 vič ku lietos. V primarni šuoli jih bo 120 (20 v prvem razredu, 30 v drugem – v tem primeru bosta dva razreda – 24 v tretjem, 22 v četrtem in 24 v petem), kar je 9 manj ku lietos. V nižji srednji šoli bo 55 učencu (22 v prvem razredu, 18 v drugem in 15 v tretjem), kar je 5 vič ku lietos. Takuo je dvojezični inštitut dosegu novi rekord vpisanih.

Record di iscritti all’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone. Secondo i dati forniti dalla segreteria, saranno 275 gli allievi nell’anno scolastico 2014-2015, con un aumento di 13 unità rispetto a quest’anno. Di questi 100 nella scuola dell’infanzia (35 nel primo anno, 34 nel secondo e 31 nel terzo), 17 più di quest’anno. 120 in quella primaria (20 in prima, 30 in seconda, 24 in terza, 22 in quarta 24 in qunta), 9 in meno. 55 nella media inferiore (22 in prima, 18 in seconda e 15 in terza), 5 in più.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp