Pust po beneških vaseh_Carnevale nei paesi delle Valli

BlumarjiPo liepem sprevodu v Špiertru, pustuovi bojo norieli po vaseh Nediških dolin. Ruonška skupina, v keri so škof, gaspuod nunac, pustje, zluodi, anjulac, bo pustinala v soji vasi v saboto 10. febrarja. V četartak, 8. febrarja, se bojo ušafal’ v Špietru anta bojo šli arzveselit otroke tu šuole Nediških dolin; v nediejo, 11. febrarja, bojo šli v špietarski rikovero anta v Podbuniesac. V sriedo, 14. febrarja, na dan Pepunice, ob 18., bojo zakjučil’ pustinanje s pašto v faružu. Pustuovi iz Marsina, s tradicionalno kakuošo an petelinan, bojo v saboto, 10. febrarja, pustinal’ po Špietru, Barnasu, par Muostu an Podbuniescu; ob 12.30 bojo arzveselili učence špietarske sriednje šuole »Dante Alighieri«; v nediejo 11. bojo, od 9.30 naprej pustinal’ v dolenjim an v gorenjin koncu vasi. Na koncu bo veselica v oštariji. Tudi Matajurski pustje, ki imajo klabuk oflokan z rožami, in v skupini babo, ki nose moža tu koši, bojo po vaseh. V saboto, 10. febrarja, na Tarčmunu, v Čeplešiščah, v Polavi, v Gabrovci, na Jeroniščah, par Jeline an par Mašere; na debelinco bojo pustinal’ po vasi Matajur. Blumarji v Čarnem varhu v nediejo, 11. febrarja, ob 14. bojo letal’ po poti dugi tri kilometre, ki peje do Pačejde an nazaj. Vsi so v bielo obliečeni, imajo zuonove na harbatu, unaste nogavice (kalcine) an žeke. Na glavi nosijo klabuk iz pledene slame, ki je oflokan na varhu. Ankrat so runal’ tarkaj krogu (giru), koliko je bluo Blumarju v skupini. Če bo slava ura, na bo teka blumarju okuole vasi. Srienjski pustuovi – te gardi, te liepi, veliki pust an pustica, škapjač, kraj an krajica, mož tu palude – bojo v petak, 9. febrarja, pustinal’ po šuolah Nediških dolin, na dvojezični, naj v Sauodnji ku v Špietru. V saboto 10. an v nediejo 11. febrarja bojo pustinal’ po vaseh srienjskega kamuna.

Dopo aver sfilato a San Pietro al Natisone, i gruppi mascherati delle Valli del Natisone – Rodda, Mersino, Montemaggiore, Montefosca e Sttregna – porteranno allegria nei paesi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp