Procesije Sv. Marka_Processioni a San Marco

U Nediških dolinah bojo u četartak 25. obrila precesije Sv. Marka parklicale puno ljudì, seviede če bo liepa ura. Rogacjoni, med kerimi se požegnjava puoja, so ble ankrat praznik troštanja, saj so s prošnjami an z molitivijo ljudje prosili Boga naj jih varje pred lakotjo, bolieznijo an ujsko in naj reši kmečki pardielak pred tučo an strielmi. Tele precesije so liepa parložnost, de bi se ljudje srečal’ an oživiel’ skor zapuščene gorske vasi. Donašnji dan je tela pobožnost ostala le u Ruoncu, Marsinu, Matajurju, na Tarčmunu in na Liesah. Živjenje je ratalo drugač, niesmo vič takuo povezani na kmečki pardielak, de bi preživiel’. Takuo, de so tud’ molitve, ki jih verniki po latinsko an sloviensko molijo, drugač zak’ so vezane na probleme, ki jih imajo u našim cajtu. Boga prosijo naj varje družino, te bune, naše doline, de jih ljudje na zapustjo, an naj skarbi za te mlade, de bi se jim sviet buoj odparu an jim ponuju dielo, de bi še naprì živiel’ na teritoriju an ga obogatiel’ z njih znanjam an z novimi družinami. U tem duhu se glasijo molitve u Lieški fari, kjer bo use rogacjone lietos vodu domači famoštar gaspuod Federico Saracino. U četartak 25. obrila ob 8.45 se bojo zbral’ par Poštaku, od kod bojo šli parnogah do gorenje Kosce antà do cierkve, kjer ob 10. uri bo sveta maša. Na Liesah bo u nediejo 28. obrila, ob 11. uri precesija oku cierkve s podobo Marije dobrega sveta. U sriedo 1. maja ob 11. uri bo precesija iz Hostnega do cierkvice Sv. Matije, kjer bo maša an družabno srečanje. Precesije po puoju se bojo u Lieški fari zaparle u saboto 4. maja u Tapoluovim, ob 18.30, s precesijo do kapelce Sv. Jožufa, od kjer je liep pogled u dolino. U četartk 25. obrila ob 9. uri bo precesija po ciesti iz Dolenjega do Gorenjega Marsina. U cierkvi Sv. Louranca bo ob 11. uri maša, ki jo bo darovau mons. Mario Qualizza, antà se bo precesija končala par Obalah, kjer bo za piti an za jesti u liepi družbi. U Ruoncu precesijo Sv. Marka na 25. obrila parpravjajo vasnjani. Ob 9.30 iz križa Sv. Lienarta u Ošjaku puojdejo skuoze Butera, Tuomac an Uodnjak, kjer so stare postaje, po stazi do Bizonte, kjer se use konča s pašto an z veselico. Na Tarčmunu se precesija Sv. Marka u četartak 25. obrila začne ob 8. uri. Po ciesti gre skuoze vasi Jelina, Duš, Mašera an po stazi skoze Gabruco, Polavo, Čeplešišča, Tarčmun, kjer se u gorenjin koncu konča z mašo u cierkvi. Molu jo bo darovau domači famoštar g. Natalino Zuanella. U Matajurju so pa ljudje, ki vodijo precesijo. Začne u cierkvi ob 9. an gre skuoze Barca, Gorenje an Dolenje Pečnije, Starmico, Ložac an se uarnejo u Matajur, kjer bo maša. Novuost je, de u saboto 4. maja bojo rogacjoni te parvi krat tud’ u Gorenjin Barnasu. Pruzapru precesija se bo začela par Čedronu, skuoze vasi Podbarnas, Puoje, Gorenj Barnas do Kuoste, kjer bo darovau mašo g. Zuanella. Le tist dan bojo na Tarčmune ob 10. uri dopudan praznoval’ zavetnika vasi, Sv. Florijana, z mašo an precesijo.

Il 25 aprile nei paesi delle Valli del Natisone ci saranno le processioni in occasione della festa di San Marco. Le rogazioni, durante le quali si benedicono i campi, una volta rappresentavano la festa della speranza, in cui le persone pregavano affinché Dio li proteggesse dalle carestie, malattie e guerre e affinché salvasse le coltivazioni dalla grandine. Queste processioni sono oggi una bella occasione di incontro per far rivivere i paesi montani ormai abbandonati. La tradizione si è conservata nei paesi di Rossa, Mersino, Matajur, Tercimonte e Liessa.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp