Procesije po polju ob sv. Marku_Le rogazioni di San Marco

Po vaseh Nediških dolin bojo v četartak, 25. obrila, precesije po puoju za guod sv. Marka, med kerimi piejejo litanije vsieh svetniku (al’ molejo rožar) an požegnavajo puoja. Na Tarčmunu bojo šli na pot ob 8. od cierkve an skuoze vasi Jelina, Mašera, Garbruca, Polava, Čeplešišče se varnil’ do cierkve, kjer se zakjuči s sveto mašo. V Matajuru se precesija začne pred cierkvijo ob 8.30 anta gre skuoze vasi Barca, Gorenje an Dolenje Pečnije, Starmico, Ložac an spet v Matajur, kjer bo sveta maša. V Ruoncu ob 9. uri se zberejo par cierkvici Sv. Lienarta v Ošjaku. Puojdejo skuoz Butera, Tuomac, kjer bo sveta maša ob 9.30, natuo pruot Uodnjaku do Bizonte, kjer se vse konča s pašto in z veselico. V Marsinu precesija začne ob 9. uri par cierkvi v dolenjim koncu, gre skuoze Pocere an gorenj konac do cierkvice Sv. Lovranca, kjer bo ob 11. uri sveta maša. Precesija se natuo zapre par Obalah, kjer bo za jesti an za piti v stari mlekarnici. V Kozci bo v četartak, 25. obrila, precesija začela ob 10. v vasi Poštak, od koder bojo šli do Gorenje Kosce anta do dolenjega konca vasi, kjer v cierkvi bo maša. Par Lipi bo za svet Marko samuo sveta maša. Tradicionalna precesija po puoju bo tudi v Idarski dolini, ki začne v Obuorčah ob 8.30. V sriedo, 1. maja, ob 10.30 bo precesija po puoju v Hostnem. V Sauonjski fari bo v sriedo, 1. maja, ob 10. precesija iz Atovce do cierkve Sv. Lucije na Barcah, kjer bo sveta maša. V nediejo, 5. maja, ob 14.30 bo precesija od Čedrona do Kuoste.

Come da tradizione, in occasione della festa di San Marco si svolgeranno nelle Vali del Natisone le processioni rogazionali. Il 25 aprile a Tercimente (ore 8), a Montemaggiore/Matajur (ore 8.30), a Rodda (ore 9), a Mersino (ore 9), a Postacco di San Leonardo (ore 10)  e Oborza (ore 89.30). L’1 maggio a Costne (ore 10.30) e Altovizza (ore 10). Il 5 maggio a Cedron (ore 14.30).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp