Prijave v šolsko leto 2024/2025_Iscrizioni al nuovo anno scolastico

Vpisi v šuolsko lieto 2024-2025 bojo odparti od sriede, 18. ženarja od 8. ure naprej, do sabote 10. febrarja do 8. ure zvičer. Dvojezična šuola Pavla Petričiča v Špietru vabi starše, de pomisilijo na šuolanje svojih otruok v dvieh jezikah in jim želi predstaviti svojo ponudbo in kakuo poteka pouk. Starši imajo parložnost spoznati od blizu dvojezični šuolski vičstopinjski inštitut. Informativno srečanje za pomladno sekcijo in vartac bo v četartak, 18. ženarja ob 17:30. Primarno šuolo se bo lahko obiskalo med 10:30 in 12. uro do 19. ženarja samuo po dogovoru. Trieba je poklicati po telefonu na 0432 717208.

Le iscrizioni all’anno scolastico 2024-2025 sono aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio e l’istituto comprensivo bilingue Paolo Petricig di San Pietro al Natisone continua nella serie di iniziative per presentare la propria offerta formativa. Fino al 19 gennaio su appuntamento) (tel. 0432 717208sarà possibile visitare la scuola primaria ed assistere alle attività. Per la scuola dell’infanzia e la sezione primavera la riunione informativa si terrà giovedì, 18 gennaio, alle 17.30.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp