Predsednik Tondo potiska, de bi hitro postrojili hram dvojezične šuole

 
 
Tudi predsednik dežele Furlanije Julijske krajine, Renzo Tondo, želi, de pride v kratkim cajtu do začetka diel, de bi postrojili hram dvojezične šuole v Špietru, ki so ga muorli šuolarji, učitelji in drugi šuolski personal zapustiti vič ku adno lieto odtuod, zatuo ki nie varan. Tuole je sam Tondo partardiu deželnemu svetniku Igorju Gabrovcu in deželnemu tajniku Slovenske skupnosti Damijanu Terpinu na srečanju v palači regjonalne vlade v Tarstu.
De Tondo misli zaries, kar je poviedu, je dokazu s tem, de je poklicu deželnega odbornika za šuolo, ki je Roberto Molinaro, in ga vprašu, naj v sodelovanju s špietarskim šindikam, ki je Tiziano Manzini, pregleda, al' lahko diela za hram dvojezične šuole peje naprej Civilna zaščita — lahko z imenovanjam posebnega vladnega al' deželnega komisarja —, kar bi zlo skrajšalo birokratske cajte, in vsako novo možnost, ki naj pospeši vso proceduro za obnovo šuolskih prestoru na ciesti, ki peje iz Špietra v Ažlo.
Gabrovec in Terpin sta predsedniku Tondu poviedala, de so starši 220 otruok, ki hodijo v dvojezično šuolo, v skarbeh, zaki se malo in nič giba za nove prestore in cajt gre neusmiljeno naprej. »Parakdosalno je — sta jala predstavnika Slovenske skupnosti —, de se postrojiteu vlieče naprej, četudi so ble diela financirana v rekordnem cajtu«.
Zatuo je Gabrovec na predsednika Furlanije-Julijske krajine vluožu tudi formalno interpelacijo, v kateri vpraša pojasnila. »Jasno je namreč — piše — de otroci in njih družine na morejo sparjeti, de se reči še naprej vliečejo. Donašnja situacija, kàr so šuolarji arzpartieni v vič hramah, se lahko prenaša samuo, če traja malo cajta«.
O špietarski dvojezični šuoli so interpelacijo predsedniku vlade Silviju Berlusconiju il šuolski ministrici Mariji Stelli Gelmini napravili senatorji Demokratske stranke Carlo Pegorer, Tamara Blažina in Flavio Pertoldi.
Zano je, de je odbor staršu otruok v dvojezični šuoli pošju pismo te narbuj vesakim oblastem v Italiji, v deželi in v Evropski uniji. V njim piše, de takuo se na more naprej.
Špietarski šindik je pa sporočiu, de po 300 tavžint evru iz Gorske skupnosti, je na kamun paršlo še 552 tavžint evru iz Dežele. »Čakamo še milijon in 92 tevžint evru iz Rima. Tekrat bomo lahko zbrali tega, ki bo napravu projekt,« nam je poviedu Manzini.
O obnovi hrama za dvojezično šuolo je biu govor tudi na srečanjah, ki jih je imiela senatorka Demokratske stranke Tamara Blažina z deželno šuolsko direktorico, ki je Daniela Beltrame, in direktorico dvojezične šuole, ki je Živa Gruden.
Senatorka Blažina je namreč predstavila nou zakonski osnutek o slovenskih in dvojezičnih šuolah, ki so ga podpisali tudi drugi opozicijski senatorji. Za vidensko provinco je narbuj zanimiva možnost, de bi odparli dvojezične višje sriednje šuole in da bi kurikularno al' izbierno učili slovenski jezik na sriednjih šuolah z italijanskim učim jezikam.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp