Praznik naših planincev na Matajurju_PdB in festa sul Matajur

O delovanju Planinske družine Benečije je poročala predsednica Luisa Battistig/La presidente della Planinska družina Benečije, Luisa Battistig, ha parlato delle attività svolte nell’anno appena trascorsoP

V nediejo, 27. šetemberja, je popudan Planinska družina Benečije imiela svoj 28. redni občni zbor, ki je poteku na zunanjih prestorih šuolskega hrama v Sauodnji. Ob tem je predsednica Luisa Battistig poviedla: »Malo čudno je, po navadi se ušafamo nimar pozime.« Natuo je pozdravu sauonski šindik German Cendou, ki se je zahvalu za dielo Planinske družine Benečije, »ki je osvetlila naš Matajur,« je jau.

Lansko lieto so ble volitve za obnovitev glavnega odbora. Prepričanje je bluo, de je trieba voliti mlade, de bi v društvu paršlo do zamenjave. Vstopili so Ivan in Mirko Chiuch in Manuele Manzini.

Luisa je opisala tudi, kuo je poteklo lansko lieto. »Lieto 2019 je začelo z liepo desetlietnico seminarja o ženskih stvarnostih, ki je traju tri dni in povezu beneške, soške in bovške žene.« Otroci so potlé imieli štiri nedieje na sniegu v Podkloštru. Planinska družina Benečija je bla parsotna tudi na zamejskem smučarskem parvenstvu v Forni di Sopra, ki ga perpravlja Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.

Miesac junj sta odpadla tek prijateljstva Sužid-Nokula in tudi opazovanje te duje žvine na Veliki Gori. Planinska družina je bla natuo na 48. srečanju obmejnih planinskih društev na Koroškem.

Tri skupne pohode so organizali s prijatelji Planinskega društva Kobarid. Nepričakovan uspešen dan je biu ob prazniku kostanja v Čarnem varhu. Pru predsednica je bla odgovorna za pohod v neznano.

Glede drugih dejavnosti v programu, Planinska družina Benečije, med drugimi stvarmi, parpravlja za otroke spomladi in jeseni v čedajskem bazenu tečaj plavanja pod imenam Skokica plava (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je pomagalo par kritju strošku rabe).

Luisa Battistig se je zlo zahvalila drugim planinskim društvam. »Lansko lieto smo dobili vpis v deželni seznam organizacij slovenske jezikovne manjšine iz Videnske pokrajine, v skupini nepridobitnih društev in organizacij, ki dielajo na področju športnih in rekreacijskih dejavnosti – je poviedala –. Za vpis in vso dokumentacijo je poskarbeu Igor Tomasetig iz Združenja.« Predsednica Battistig je pa še par besied poviedla o telem lietu 2020. »Novo lieto smo začel’ z danajstim seminarjem o ženskih stvarnostih, ki združuje žene iz Nediških dolin in Posočja. V nediejo, 23. februarja, se je konču tečaj smučanja – štieri nedieje na sniegu v Podkloštru –, a lietos se je konču adno nedeljo priet, zauoj ki je bluo premalo snega. V nediejo, 26. ženarja, smo sodelovali na zamejskem smučarskem pokalu v Plodnu, ki ga vsako lieto organizira ZSŠDI.« Predsednica je pa omenila tudi veliko slovesnost, ki je bla 13. luja ob stuolietnici požiga Narodnega doma v Tarstu. »Mi, ki smo slovensko društvo, smo dali v naš program udeležbo na skupnem pohodu od spomenika do spomenika, ki ga bo organiziralo Slovensko planinsko društvo Trst v petak, 25. otuberja,« je poviedala. Dan priet bo pa liepa in posebna oblietnica, »20 liet odkar smo odparli kočo Dom na Matajure. Za tajšan poseben dan bomo poskarbieli za liep program. Odločili smo, de na bluo nič uradnega, samuo nekaj med nami, de bi na pozabili, kakuo so nekateri naši člani težkuo dielali in se potrudili.« Michele Coren je prebrau finančno stanje za lieto 2019, ki so ga člani odobrili brez opomb. Po rednem občnem zboru je biu sklican pa izredni občni zbor za adno formalnost. Trieba je bluo spremeniti štatut zauoj novega zakona o trečjem sektorju. Joško Cucovaz je pa potlè par besed poviedu o zamejskem smučarskem pokalu v Plodnu, imeu je pa tudi medajce kot spomin za tiste, ki so se udeležili tekmovanja v Plodnu in tečajev smučanja. (V. G.)

Domenica 27 settembre si è svolta la 28ª assemblea generale della Planinska družina Benečije, organizzata all’aperto, vicino al plesso scolastico di Savogna/Sauodnja. A presentare la relazione inerente le attività che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso è stata la presidente, Luisa Battistig, che ha anche ricordato il recente ingresso, nel direttivo, di tre membri giovani, Ivan e Mirko Chiuch e Manuele Manzini.  A portare il proprio saluto ai presenti è intervenuto anche il sindaco di Savogna, Germano Cendou, che ha ringraziato la Planinska družina Benečije per il lavoro che svolge sul territorio.

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da seminari a carattere transfrontaliero sulle realtà femminili tra Valli del Natisone e dell’Isonzo, domeniche sulla neve, competizioni sciistiche, camminate, corsi di nuoto e altro ancora. Le attività sono state spesso organizzate in collaborazione con sodalizi omologhi aventi sede in Slovenia o afferenti alla comunità slovena in Italia. Alcune iniziative, in considerazione della pandemia di Covid-19, sono state annullate.

L’anno scorso la Planinska družina Benečije è stata iscritta nell’albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, tra gli enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito delle attività sportive e ricreative.

Il 25 ottobre la Planinska družina Benečije parteciperà a una camminata organizzata dal circolo alpinistico Slovensko planinsko društvo Trst nel centenario dell’incendio del Narodni dom a Trieste, ricorso il 13 luglio; il giorno prima i soci ricorderanno i vent’anni trascorsi dall’inaugurazione del rifugio Dom na Matajure.

Michele Coren ha letto la relazione finanziaria per il 2019, che i soci hanno approvato. Al termine dell’assemblea ordinaria è stata convocata un’assemblea straordinaria per espletare la formalità della modifica dello statuto in funzione della nuova legge che interessa i sodalizi attivi nel terzo settore.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp