Praznik mladih in domače kulture

 
 
Dan emigranta, ki je biu v Čedadu 6. ženarja, je še ankrat do zadnjega kotiča napunu teatro Ristori v Čedade in takuo pokazu, de slovenska domača kultura je živa, močna in se šiere med mladimi, ki so nimar buj številni na slovenskih manifestacijah.
Še vič! Mladi postajajo zmieram buj protagonisti kulturnega življenja Slovencu videnske province, kar kaže, de je dielo slovenskih organizacij v telih zadnjih desetlietjih obrodilo dobre saduove in de je dvojezična šuola opravla svojo dužnuost s tem, de je v otroke ulila ljubezen do domače slovenske kulture in ustvarla pogoje za kulturno rast ciele naše skupnosti.
Kajšno lieto od tega kaduo se je biu upu mislit, de bojo mladi vodili Dan emigranta, de govornik bo mlad Benečan iz Terske doline, de se bojo par »starih godcih« predstavli mladi »harmonikarji«, se prave, de domača kultura raste in se ravija na bazi tradicionalne.
Kar pa je ostalo nespremenjeno na Dnevu emigranta, se prave od kar je začeu skor 50 liet od tega, je tema ohranitve, varstva, vrednotenja slovenskega jezika in zahtieva po ekonomski rasti vsega teritorija, kjer živé Slovenci v Videnski provinci. »Šuole v slovenskem jeziku in dielo doma« je biu stalni slogan na Dnevih emigranta in takuo je bluo tudi lietos.
Naj mladi Igor Černo kot »starosta« Slovencu v Italiji Boris Pahor sta izrazila potriebo po ohranitvi domačega slovenskega jezika in dielovnih mest, ki bi dali novo upanje teli majhani skupnosti, ki je zauoj emigracije izkarvaviela in zgubila močne in mlade sile.
Govornika sta se obarnila tud pruot tismim, ki so dielal’ in šele dielajo za zbrisat kulturno identiteto in pod izgovoram branit »praslovanske« govorice, v resnici dielajo za vedriet jezikovne, kulturne in vierske korenine tele skupnosti, ki pa želi — in tuo dokazujejo številni mladi — postat muost med kulturami in se odpriet evropskemu duhu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp