Pouk slovenščine v šoli na Njivici_Sloveno a scuola anche a Vedronza

V ponedeljek, 14. marca, bo tudi v šolskem poslopju v občini Bardo stekel pouk slovenščine. V vrtcu in treh osnovnošolskih razredih na Njivici (dva sta večstopenjska) bodo tako v sodelovanju z združenjem Blanchini imeli v letošnjem šolskem letu deset ur slovenščine na razred. Tako se več ali manj dogaja že vrsto let v vseh šolah z italijanskim učnim jezikom na območju videnske pokrajine, kjer je priznana prisotnost slovenske manjšine, ker dežela Furlanija Julijska krajina za slovenščino dodeljuje večstopenjskim šolam, ki zato zaprosijo, denar iz okvirnega zakona (482/99) za vse jezikovne manjšine v Italiji.

sosednji Tipani že peto leto zagotavljata pouk slovenščine skozi celo šolsko leto domača občina in združenje Blanchini. V pomoč naj bi prišlo tako šolam kot družinam, ki otroke prijavijo k pouku slovenščine, da se končno spoštujejo določila za pouk slovenščine v videnski pokrajini, ki izhajajo iz 12. člena državnega zaščitnega zakona 38/2001. Torej za kurikolaren pouk slovenščine tudi v šolah z italijanskim učnim jezikom, ki se nahajajo na območju, kjer je slovenščina zaščitena.

Lunedì, 14 marzo, anche nel plesso scolastico di Vedronza/Njivica, in comune di Lusevera/Bardo, è ripreso l’insegnamento dello sloveno. Alla scuola d’infanzia e nelle tre classi della scuola primaria (due sono pluriclassi), in collaborazione con l’associazione Blanchini, per l’anno scolastico in corso saranno impartite dieci ore di sloveno per classe.

Già da anni più o meno lo stesso accade in tutte le scuole con lingua d’insegnamento italiana attive nell’area della provincia di Udine in cui è riconosciuta la presenza della minoranza slovena. Per insegnare lo sloveno, la Regione Friuli Venezia Giulia distribuisce agli istituti comprensivi che ne fanno richiesta i fondi discendenti dalla legge quadro di tutela di tutte le minoranze linguistiche storiche riconosciute in Italia (482/99).

Nella vicina Taipana/Tipana, già per il quinto anno scolastico, a garantire l’insegnamento dello sloveno per tutto l’anno scolastico sono il Comune di Taipana e l’associazione Blanchini. Per scuole e famiglie sarebbe molto importante giungere, finalmente, al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni per l’insegnamento dello sloveno in provincia di Udine contenute nell’articolo 12 della legge di tutela della minoranza linguistica slovena (38/2001). Ovvero all’insegnamento curricolare dello sloveno anche nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana attive sul territorio di attuazione della legge di tutela.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp