Pouk slovenščine tudi v šoli na Njivici_Ore di sloveno anche a Vedronza

Šele 11. aprila je tudi v občini Bardo stekel pouk slovenščine. V vrtcu in dveh večstopenjskih osnovnošolskih razredih na Njivici bodo tako v sodelovanju z združenjem Blanchini imeli v letošnjem šolskem letu deset ur slovenščine na razred.

To se več ali manj dogaja že vrsto let v vseh šolah z italijanskim učnim jezikom na območju videnske pokrajine, kjer je priznana prisotnost slovenske manjšine, ker dežela Furlanija Julijske krajina za slovenščino dodeljuje večstopenjskim šolam, ki zato zaprosijo, denar iz okvirnega zakona (482/99) za vse jezikovne manjšine v Italiji.

V sosednji Tipani že drugo leto zagotavljata pouk slovenščine skozi celo šolsko leto domača občina in združenje Blanchini. Občinska uprava si pa prizadeva, da se končno spoštujejo določila za pouk slovenščine v videnski pokrajini, ki izhajajo iz 12. člena državnega zaščitnega zakona 38/2001. Torej za kurikolaren pouk slovenščine tudi v šolah z italijanskim učenim jezikom, ki se nahajajo na zaščitnem območju.

Solo l’11 aprile, ma anche in comune di Lusevera/Bardo è partito l’insegnamento dello sloveno. Alla scuola d’infanzia e nelle due pluriclassi della scuola primaria di Vedronza/Njivica, in collaborazione con l’associazione Blanchini, durante l’anno scolastico in corso saranno impartite dieci ore di sloveno per classe.

Dinamiche simili si ripetono già da anni in tutte le scuole con lingua d’insegnamento italiana attive nell’area della provincia di Udine in cui è riconosciuta la presenza della minoranza slovena. Per insegnare la lingua slovena, la Regione Friuli Venezia Giulia distribuisce agli istituti comprensivi che ne fanno richiesta i fondi discendenti dalla legge quadro di tutela di tutte le minoranze linguistiche storiche riconosciute in Italia (482/99).

Nella vicina Taipana/Tipana, già per il secondo anno consecutivo, l’insegnamento dello sloveno per tutto l’anno scolastico è garantito dal Comune di Taipana e dall’associazione Blanchini. L’amministrazione comunale si sta impegnando, inoltre, affinché sia finalmente rispettato quanto previsto dalle disposizioni per l’insegnamento dello sloveno in provincia di Udine contenute nell’articolo 12 della legge di tutela della minoranza linguistica slovena (38/2001). Ossia dell’insegnamento curricolare dello sloveno anche nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana attive sul territorio di attuazione della legge di tutela.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp