Posebne pobude za Slovence_101 mila euro per progetti sloveni

ZamejstvoS sklepom Deželnega odbora so bili sprejeti kriteriji za izoblikovanje ustreznega programa posebnih pobud namenjenih ovrednotenju jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine. Pri ocenjevanju posegov (za leto 2014 je dodeljenih 101 tisoč evrov) bo dana prednost inovativnim in izvirnim projektom ob hkratnem upoštevanju števila sodelujočih in vključenosti mladih v organizacijo in realizacijo projekta. Boljšega točkovanja bodo deležni tisti načrti, ki bodo izvedeni na območjih, na katerih je pomanjkljiva ali neobstoječa ponudba storitev v slovenskem jeziku: v videnski pokrajini, v središču Trsta in v nekaterih občinah na Goriškem. O kriterijih se je že pozitivno izrekla Deželna posvetovalna komisija za Slovence. Ustanove in organizacije vpisane v Deželni seznam organizacij slovenske jezikovne manjšine, ki nameravajo zaprositi za deželno podporo, morajo predložiti ustrezno prošnjo do 30. septembra 2014. Vse informacije so objavljene na spletni strani https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/comunita-linguistiche/FOGLIA20/.

La Giunta regionale ha stabilito i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Nella valutazione degli interventi (per il 2014 sono stati stanziati 101.000,00 euro) verrà considerata l’innovatività e l’originalità della singola iniziativa progettuale con particolare riguardo al numero dei partecipanti e al coinvolgimento delle giovani generazioni nell’organizzazione e realizzazione della stessa. I progetti riguardanti le aree meno servite da una produzione o offerta di servizi in lingua slovena (provincia di Udine, zone centrali del Comune di Trieste e altri) riceveranno un punteggio maggiore. Nella valutazione verrà considerata la specializzazione, la straordinarietà e la non ripetitività dell’iniziativa progettuale. Sui menzionati criteri si è già espressa favorevolmente la Commissione regionale consultiva della minoranza linguistica slovena. Gli enti e le organizzazioni della minoranza slovena iscritte all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda al Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro il 30 settembre 2014. Informazioni e modalità all’indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/comunita-linguistiche/FOGLIA20/.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp