Poletna šola v Ljubljani_Scuola estiva a Lubiana

Imate čas do 15. maja, da se upišete na mladinsko poletno šolo slovenskega jezika (za mlade od 13 do 17 let) in na Poletno šolo slovenskega jezika (za študente od 18 let naprej), ki jih organizira Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (center deluje v okviru Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani). Šola bo potekala od 1. do 12. julja v Ljubljani.

Prihod udeležencev Mladinske poletne šole je predviden že v nedeljo, 30. 6. 2012, ker ob 19.00 je srečanje s starši in spremljevalci tečajnikov.

Prijavnico lahko najdete na spletnih straneh www.centerslo.net .

Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prijavnica za štipendje je na spletni strani Inšituta za slovensko kulturo v Špetru www.mismotu.it. Obrazec morate pošljati do 15. maja na branka.gradisar@ff.uni-lj.si in v vednost na mail: isk.benecija@yahoo.it.

Info: 0432 731386 / 0432 727490 / isk.benecija@yahoo.it

 

Avete tempo fino al 15 per iscrivervi alla Poletna šola organizzata dal Centro per lo sloveno come lingua straniera dell’Università di Lubiana che si svolgerà nella capitale slovena dal 1° al 12 luglio. Potete scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.centerslo.net.

Il ministero per l’istruzione e lo sport e l’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo mettono a disposizione alcune borse di studio. Il modulo per la richiesta è sulla pagina web dell’Istituto di cultura slovena di San Pietro al Natisone www.mismotu.it. La richiesta va compilata dal candidato e inviata via mail a branka.gradisar@ff.uni-lj.si e per conoscenza a isk.benecija@yahoo.it.

 

Info: 0432 731386 / 0432 727490 / isk.benecija@yahoo.it

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp