Pogovor z Gianijem Domenisom_Intervista a Giani Domenis

V polietnin cajtu se je za par tiednu Giani Domenis uarnu iz Kanade v Benečijo, kjer ima žlahto, saj sta njega starša iz Ruonca, v Podbunieškin kamunu, tata Ezio Domenis je od Bizonte, mama Giuseppina Petricig pa od Buter. Dno lieto an pu od tega je Giani ratu predsednik društva Slovencu v miestu Thunder Bay, v deželi Ontario. Tuole je adno od šestih slovenskih društeu Zveze Slovencu po svietu aktiunih v Kanadi.
Giani, ki ima 40 liet, je nimar živeu v Thunder Bayu. V miesto je njega tata šu živet lieta 1953, kàr je imeu 17 liet, mama pa lieta 1967. Zaries je lepuo Gianija čut guorit po našin, saj so z njim v družini nimar guoril’ po slovensko. Smo ga prašal’, kuo živijo v Kanadi an ki dielajo, de bi ohranil’ slovienske kornine.
Mladi, ki takuo lepuo guori po našin, je ratu skor pravi čudež v Benečiji. Kakuo je, de snuovi emigrantu znajo guorit po sloviensko?
»Ne vsi mladi guorijo an zastopejo slovenski izik. Le muoj kužin guori nomarco po našin. Ist guorin po sloviensko, zak’ ga vsak dan starši guorijo med sabo an z nami snuovi. Tuole nie parneslo ubedne škode mojemu znanju angleščine. Tudi kàr san paršu tle na počitnice, san se nimar potrudu guorit po našin, saj na znam po italijansko. Venč part mladih, ki imajo moja lieta, so se navadli guorit po italijansko doma, drugi pa guorijo le angleško. V Kanadi vsi tisti, ki imajo lieta od muojih staršu, guorijo med sabo sloviensko an italijansko, z mladimi pa po angleško. Če se če adan mlad navast guorit po našin, se muora puno potrudit doma, če se tuole more, an imiet močno motivacijo v sebe. Malo cajta od tega san zviedu, de je v Thubder Bayu adna majhana skupina Slovencu, ki se neformalno srečavajo, zak’ se poznajo od mladih liet. San jih spoznu, kàr je zadnjič Dejan Valentinčič paršu v Thunder Bay an san ga osebno sreču.«
Ki diela vaša Zveza, de bi ohranila an učila slovenski izik an kulturo?
»Znotra Zveze Slovencu v Thuder Bayu gledamo buj, de se ušafamo vsi kupe med slovienskimi beneškimi migranti. Zatuo organizavamo vsako lieto skupno srečanje, med kerim oznanemo naš lietni program an dost pride članarina. V Thunder Bayu sta dva italijanska centra, Davinci center an Italian cultural center, kerih prestore včasih nucamo za naše iniciative. Ankrat na lieto napravemo benkuit, to je skupno kosilo, kjer se ušafamo vsi kupe. Te narbuj mladim se na more učit slovienski izik, zak’, ga na zastopejo, saj starši ga na guorjo tu hiši. Kar nam je narbuj par sarcu ku zveza  je, de se ušfamo an gledamo utardit vezi med nam’. Zauoj tega gren gledat od hiše do hiše te stare, se poguorin z njimi. Le takuo pridejo blizu. V naši skupini nas je 33 an na zadnjin kosilu je bluo 55 ljudi, vsi kupe družine an parjatelji.«
Kuo gledate daržat vezi z Benečijo an s kraji, kjer so se vaši starši an noni rodil’?
»Seviede se med žlahto obdarži vezi. De bi spoznal’ od blizu teritorij, pomaga tudi poletni seminar, ki ga vsake tri lieta organizajo v Čedadu za mlade Slovence po svietu. Lieta 2012 san biu tudi ist tle.«
Zauoj ekonomske krize se gaja, de puno mladih zapusti domače kraje an gre po svietu gledat dielo, zak’ tle ga ne ušafa. Al se tuole gaja tudi par vas?
»Je takuo tudi par nas. V Thunder Bayu se narbuj lahko dielo ušafa v špitalu, na šuoli, na Univerzi an na kamunu. Čene ga muoraš iti gledat drugan, v deželo Ontario in v cielo Kanado.«

CELOTNI POGOVOR NA TISKANI IZDAJI DOMA

Intervista a Gianni Domenis, presidente dell’Associazione “Sloveni nel mondo” a Thunder Bay in Canada.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp