Počastimo naše vriedne može_Onore ai nostri uomini meritevoli

Tele dni so na varsti Plestišča in Laze, zak’ 15. šetemberja je bla 130. oblietnica rojstva an 12. otuberja bo 60. oblietnica smarti prečastitega gaspuoda Antona Cuffola. Potlé ko je biu lieta 1914 posvečen v duhovnika an naglih uklenjen v sudajško službo an po vojski odgovoren za Mirnik, je paršu v Laze an tam je skarbeu, parvo ku kaplan, natuo ku vikar an nazadnjo ku famoštar od lieta 1920 do 1959, kadar je zaključu vrie-dno an častito življenje, malo potlé ko je pieu svojo parvo mašo g. Adolfo Dorbolò. Z g. Cuffolam muoramo počastiti tudi g. Jožefa Cramarja iz Plestišč an iskrenega famoštra v tisti vasi g. Angela Specogno iz Čarnega varha, ki je z veliko gorečnostjo vodu tisto tenkrat precej veliko faro, zak’ je bluo puno ljudì, ki jih sada kot povsierod nie vič. Cramaro je biu bojevit duhovnik, neustrašljiu, ki je z veliko kuražo dielu, za ohraniti našo kulturo an viero pruoti fašizmu. Do Rima je potovau, de bi ušafu pomuoč v Vatikanu, a na žalost mu tekrat nie bila dana, zak’ so prevladale politične izbiere. Gospuod Kuffolo pa je napisu svoje ime v našo zgodovino, zak’ je biu takuo bistrouman, de je zapisu vse, kar se je gajalo po Benečiji. Sevieda je veliki part posvečen prepuovedi slovenskega jezika v cierkvah lieta 1933, drugi svetovni vojski an dogodkam, ki so se varstili po nji. Zaries gre za sarhljive rečì, ki so napravile veliko škodo našim ljudem an tudi naši vieri, ki je takuo močnuo povezana s teritorijem an po vič ku tavžint liet kaže šelé svoj liep obraz, ki ga je ohranila do današnjih dni. Mimo tega Giorgio Banchig nam da na vsaki številki Doma za brati tiste kratke beležke al’ note, ki jih je g. Cuffolo od lieta 1927 skor vsaki dan pisu, takuo de videmo, kuo so šle vsakdanje rečì, daž an suš, srečanja duhovniku an njih težave, ki so ble vičkrat potolažene s kajšno dobro vičerjo. Lepuo bi bluo ušafati še kjek tajšnega po arhivih naših far, de bomo imieli razgled za celo Benečijo. V teli parložnosti, zlo dobro bi bluo, če bi dobili tudi zapisnike, ki jih je napravu podutanski famoštar msgr. Angel Cracina. Zdi se, de bi teli dnevniki, ki so zaries zanimivi, zak’ san jih prebrau, lahko paršli nazaj na dan, če je ries, de jih ima v rokah njega nečak. Bla bi velika zasluga. Gospuodu Cuffolu pa smo zlo hvaležni, de nam je pokazu dvie rečì: kuo se ima radì našo domovino an kuo jo ohranimo v sarcu, ne samuo v spominu, če mimo naše ljubezni, pustimo tudi pisane spomine, ki oživé našo zgodovino an nas vesele, zak’ je vriedna časti an spoštovanja. (Marino Qualizza)

 

Nel 60° anniversario della morte e nel 130° della nascita, don Antonio Cuffolo verrà ricordato sabato, 12 ottobre. Alle 17.30 nella Beneška galerija a San Pietro al Natisone verrà inaugurata una mostra fotografica sulla vita e l’opera del sacerdote. A don Cuffolo e agli altri confratelli, che si sono distinti nell’inculturazione della fede in Benecia, è dedicato l’editoriale del direttore responsabile, mons. Marino Qualizza.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp