Po slovensko tudi v špitalu_Sloveno nei servizi sanitari

Tudi za opravila okuole svojega zdravja imajo Slovenci v Furlaniji Julijski krajini pravico do nucanja svojega jezika. Takuo določa reforma zdravstvenega sistema, ki jo je pred kratkim sparjeu deželni svet (regionalni konsej).
»Posebno pomembno je naše dopounilo (emendament), ki je v deželno reformo jasno zapišalo obvezo, de zdravstvena podjetja (ASS) na teritoriju 32 kamunu, v katerih se varje slovenski jezik, spoštujejo pravice, ki so zapisane v 8. artikolu zakona (leča) 38 za Slovence, ki ukazava nucanje dvieh jeziku v vsieh javnih storitvah (servizi pubblici),« poudarjata deželna svetnika Slovenske skupnosti Igor Gabrovec in Demokratske stranke Stefano Ukmar.
V reformi je predvideno tudi čezkonfinsko sodelovanje za zdravje s Slovenijo in Avstrijo. »Z goriškim kolegam Diegom Morettijem sma v reformo vnesla tudi dopounilo, ki deželni odbor (regionalno giunto) obvezuje, de sprime ciljni projekt o čezkonfinskem zdravstvu, kar naj bi na hitro vižo urejalo in azrvijalo že obstoječe dogovore o sodelovanju med slovenskimi in italijanskimi zdravstvenimi strukturami,« pravita Gabrovec in Ukmar.
Od zdravja brez konfinu so guorili 15. šetemberja v Čedadu šindiki iz Benečije, čedajskega teritorija in Posočja na seji, ki je bla namenjena braniti lokalni špitau pred reformo. Posebno so bli zaskarbljeni ob napuovedi, de bojo v nočnih urah zaparli parvo pomuoč. Zatuo so Čedajci predlagali, de bi se storiteu za zdravje, ki jih nudi čedajski špitau, služili tudi prebivaucu kamunu Bovec, Kobarid in Tolmin.
Protest očitno nie ustavu reforme – parva pomuoč v Čedadu na bo odparta 24 ur na dan in bo ponoči na razpolago le reševalni avto – ampa je parpomau, de so v njo vnesli čezkonfinsko zdravje. V prihodnjih miescah se bo videlo, če je bla želja po sodelovanju s Posočjam iskrena al’ če je je bla samuo strumentalna ideja za lokalne intereše.
Glede čedajskega špitala reforma predvideva, de bo »špitalski prezidij za zdravje«. V njim bojo še naprej nudili storitve, ki jih nudijo sada. Med njimi tudi dializo in radiologijo.
Ciela Benečija je uključena v zdravstveno podietje osrednje Furlanije »ASS 4 Friuli Centrale«. Novuost je, de v telo podietje na spada vič špitau v San Daniele.

 

Le aziende sanitarie che includono i 32 comuni nei quali è riconosciuta la minoranza sono tenute all’uso della lingua slovena. Lo prevede l’appena approvata riforma del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, grazie a un emendamento presentato dai consiglieri regionali Igor Gabrovec della Slovenska skupnost/Unione slovena e Stefano Ukmar del Partito democratico. Con un comunicato stampa, i due politici esprimono soddisfazione per l’accoglimento della loro proposta. «È particolarmente importante che le aziende sanitarie sul territorio dei 32 comuni tutelati rispettino i diritti definiti dall’articolo 8 della legge di tutela a garanzia del bilinguismo nei servizi pubblici. Per quanto riguarda la comunicazione il principio è esteso anche alle lingue friulana e tedesca nel territorio in cui è riconosciuto il loro uso», sottolineano.
Il diritto all’uso della lingua slovena è contenuto nell’articolo 44 che regola le «comunicazioni al cittadino». Sempre con un emendamento di Gabrovec e Ukmar, presentato assieme al consigliere Diego Moretti, nella legge di riforma è stato inserito il vincolo per la Giunta regionale ad adottare un progetto per la sanità transfrontaliera.
L’art. 16 recita, infatti, che «in particolare nelle aziende che insistono sui territori di confine, la cooperazione sanitaria con la Slovenia e l’Austria è individuata come indirizzo strategico della programmazione sanitaria ai fini di una integrazione dei relativi sistemi sanitari». Entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma sarà «predisposto un piano di integrazione socio sanitaria che individua priorità e tempi per la progressiva integrazione dei sistemi socio sanitari italiani e sloveni».
Quello della collaborazione sanitaria con l’alta valle dell’Isonzo è stato un cavallo di battaglia nella mobilitazione a difesa dell’ospedale di Cividale, in primo luogo del servizio di pronto soccorso, da tenere aperto 24 ore al giorno. All’assemblea dei consigli comunali, tenutasi lo scorso 15 settembre, sono stati invitatati, hanno partecipato e si sono detti pronti alla collaborazione i comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin.
Ora a Cividale la Regione, con la riforma, ha assegnato un «Presidio ospedaliero per la salute» e ha trasformato il pronto soccorso in «punto di primo intervento» in funzione «sulle dodici/ventiquattro ore con la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore», non recependo la protesta, ma accogliendo la proposta di sanità transfrontaliera. Saranno gli sviluppi i prossimi mesi a dire se quella proposta era sincera o solo strumentale alla difesa del nosocomio cividalese.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp