Planinski burnjak v Čarnem varhu_Castagne e museo a Montefosca

V nediejo 19. otuberja je Planinska družina Benečije parpravla svoj burnjak v Čarnem varhu. Kduor želi, je lahkuo šu v vas parnogah. Na vojo sta bla dva pohoda iz Štupce do cierkve Svetega Štandreža nad Arbečam. Adan buj kratak, ki potrebuje adno uro an pu hoje in drugi buj dug, za tri ure hoje. Ob 12. uri je bla v domači cierkvi sveta maša po slovensko, ki jo je molu msgr. Marino Qualizza. Po maši je sledila veselica po vasi. Prodajali so tudi domače sladčine. Denar, ki so ga zaslužili, bo šu v dobrodelne namiene. Popudan je biu kulturni program. Nastopila je beneška folklorna skupina Živanit. Seviede so ble tudi domače ramonike. Ob teli parložnosti so ob 11. uri v Čarnim varhu odparli Muzej vasi in Blumarju, ki so ga parpravli v okvieru čezkonfinskega projekta ZborZbirk. Spregovorili so: šindik podbunieškega kamuna Camillo Melissa, project manager ZborZbirk Špela Ledinek Lozej in profesor na videnski univerzi Roberto Dapit.

(Foto: Oddo Lesizza)

Domenica 19 ottobre c’è stato a Montefosca di Pulfero il Burnjak organizzato dalla Planinska družina Benečije. Per raggiungere il paese la Planinska družina ha organizzato dei gruppi guidati lungo due sentieri: uno della durata di un’ora e mezza e l’altro della durata di tre ore. Alle 12 nella chiesa di Montefosca mons. Marino Qualizza ha celebrato la santa messa in sloveno. Nel pomeriggio, si è svolto il programma culturale con il gruppo folkloristico Živanit. In concomitanza con il «burnjak», alle 11 a Montefosca è stato inaugurato il «Museo dei Blumarji e del paese», nonché l’info-point, realizzati nell’ambito del progetto europeo «ZborZbirk». Sono intervenuti il sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, la projekt manager, Špela Ledinek Lozej, e Roberto Dapit docente all’Università di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp