Špietarski kamun določu, kje bo dvojezična šuola v novim lietu

 
 
Končno je špietarski kamun določu v katerih prestorah bo dvojezična šuola v novin šuolskin liete, ki začne šetemberja. Otroci se bojo učili v le tistih prestorah, kjer so zaparli staro lieto.
Te mali od vartaca bojo v dijaškim domu, ki mu pravijo »Amerikanski koledžjo«; le v tistin hramu, kjer je tudi mensa, bota dva razreda elementarne šuole. Te drugi štierje razredi bojo pa v starim učitelijšču, se pravi v prestorah »Istituto magistrale«. Sriednja šuola bi se muorla preseliti v Podbuniesac, pa tuole bi koštalo od 15 tavžint do 18 tavžint evru na lieto za voziti naprej in nazaj šuolarje in druge logistične potriebe. Takuo bojo tri razredi nižije srednje šuole kakor na koncu starega lieta višno na sedežu Gorske skupnosti, kjer na manjka prestora.
Lepuo bi bluo, če bo cieu dvojezični institut ostù v Špietru, kakor so vprašali starši šuolarjiu in učitelji.
De bi tuole dosegli so napravili vič protestnih akciji in veliko manifestacijo na pou junja v Špietre.
Po glavni ciesti in pred kamunskin hramu so močnuo protestirali starši otruok kupe z velikin številan domačih ljudi, ki imajo par sarcu slovenski jezik in kulturo. V znamunje solidarnosti so bli paršli tudi predstavniki furlanskih avtonomistu. Lepe manifestacije za dvojeziočno šuolo so ble dvakrat tudi pred prefekturo v Vidnu, kar je prefekt Ivo Salemme sklicu sestanek s predstavniki regjona, province, špietarskega kamuna in regjonalnega urada za šuolo.
Kakor je znano, 221 šuolarju, kupe z učitelji in drugim osebjam, se je muorlo spomladi premestiti, zatuo ki hram, v katerim je bla šuola zadnjih 15 liet, nie varan, nie šiguran. Zatuo so ga muorli zaprieti in otroke premestiti.
Italijanski governo je že dau za diela, de bi postrojili stari hram dvojezične šuole na ciesti, ki peje v Ažlo, milijon in 200 tavžint evru. Potriebno bo dvie lieti diela.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp