Parvi »mladi maturanti« dvojezične šuole

 
 
Na teli fotografiji vidimo čečè in puobe, z nekaterimi profesorji, ki so pred kratkim opravli izpite »male mature« na koncu sriednje šuole.
Gre za parve dvojezične »male maturante«, potlè ki je bla lieta 2007 ustanovljena sriednja šuola.
Vsi se spuomnijo na dolgo bitko, ki je parnesla do podujšanja dvojezičnega šuolanja v Benečiji in ki je tudi tekrat imiela za protagoniste starše otruok. Zaviedali so se, de brez sriednje šuole otroc na morejo razšerit in poglobit poznanja slovenskega jezika in tuo po tistem modelu, ki so ga imieli v vartacu in elementarni šuoli. Seviede starši so bili podparti od slovenskih organizacij, predstavniku deželne vlade in italijanskega parlamenta, ki so napeli vse sile, de bi paršluo do zaželenega rezultata. Kar kaže, de združene moči lahko premostijo ovire in naspruotovanja.
Tenčas se je postavu pruot špietarski kamun in italijanska sriednja šuola. Naspruotniki so pobral’ (tud med otruoki in priseljenci) kar 400 podpisu pruot dvojezični šuoli.
Nič nie vajalo, na koncu so muoč staršu, politična volja in pomuoč podbunieškega šindika Piergiorgia Domenisa, ki je kot predsednik združenja treh kamunu Podbuniesac, Sauodnja in Špietar podpisu prošnjo za sriednjo šuolo, parnesli do rezultata.
V telih dneh se odloča o prestorih, kjer se bojo prihodnje lieto učil’ otroc dvojezične šuole. Mogočna manifestacija, ki je bila v petak 18. junja po Špietru je seviede parpomala, de se buj mierno in pametno razmišlja o parmierni rešitvi.
Potlè so ble še druga srečanja in v telih zadnjih dneh se govori, de bo vsa šuola ostala v Špietru in tuo v študentskem domu, učiteljišču in v sriednji šuoli. Kar predstavlja narbuj pametno in parmierno rešitev. Tela zadnja varianta predstavlja pravo novuost, sa’, kot so do malo cajta od tega odgovorni italijanske sriednje šuole pravli, nie bluo dost učilnic za otroke dvojezične šuole.
Trieba pa je počakat delibero špietarskega šindika Manzinija, ki je na srečanju z ministram za Slovence v zamejstvu in po svietu Batjanam Žekšam zagotoviu vso njega prizadevanje in skarb za rešit problem v kratkem cajtu in za dobro otruok in ciele dvojezične šuole.
Naj povemo še, de so starši učencu dvojezične šuole pisali predsedniku Italije Napolitanu in Slovenije TŸrku, ki bota 13. luja v Tarstu. Starši pišejo o njih veliki zaskabljenost za jutre dvojezične šuole in vabijo predsednika na obisk v Špietar.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp