Papež bo požegnu tudi Slovence

 
 
Za glih reč, niesmo previč veseli telega papeževega obiska 7. maja, zak' je prekratek, kot popudanski izlet, ki ga bomo le malo videli. Oglejska bazilika more sparjeti le majhano število ljudi; mi pa smo želieli vsaj cielodnevni obisk Benedikta XVI. tudi v Vidnu, na buj odpartim kraju. Pišem vse tuole, zak' mislemo, de papežu obisk ima velik pomien za naše cierkve an za našo viero, posebno v telim težkim cajtu.
A tista kratka postaja v Ogleju, tuo je v ognjišču naše viere an začetku tistega pričevanja Evangelija, v katerim smo bili učeni, nam parporoča vič rečì. Najparvo, de na pozabimo, de naša viera se nie rodila včera, de ima za sabo dugo an bogato zgodovino, v kateri je pokazala svojo notranjo muoč an iskrenost tiste resnice, ki nam daje življenje, ki parhaja od Boga. Vse tuole je povezano z Oglejam an je paršlo do nas. Daje nam vsak dan muoč an upanje, de gremo naprì.
Papeževa prisotnost nam pa parnaša tisto veliko, izredno an tardo povezavo s celo cierkvijo, zak' je on predstavnik tajšne povezave v vieri an enotnosti.
Katoliška cierku nie kot samotna gora, ki niema ne očì ne ušes, da bi poslušala, kaj se gaja na svietu; nie tudi ku trop po gorah an puščavah arzkropljenih uce, brez pastirja. Ampak je kot velika družina, ki ima očaka an očeta, ki skarbi za njo an se povsod čuti povezana z njim, takuo de se povsod zbere tista družina, ki je adna katoliška an apostolska cierku po vsiem svietu.
Zatuo bi bilo lepuo, če bi se papež ustavu par nas vsaj 'an dan, takuo ki se je zgodilo lieta 1972, kadar je k nam paršù Pavel VI. an dvajst liet pozneje, kadar je biu lieta 1992 na pastoralnem obisku Janez Pavel II. Takrat smo imieli tudi mi Slovenci parložnost ga srečati an mu na kratko predstaviti našo beneško domovino. Prosili smo ga, de pokliče božji žegan na naše ljudì, de ohranejo v svojih sarcah tisto bogato premoženje, ki so ga podedovali od te starih.
Kjek tajšnega se bo ponovilo tudi v oglejski baziliki 7. maja, zak' tisti popudan bojo prisotni tudi slovenski škofje, ki so bili povezani z veliko oglejsko nadškofijo an metropolijo. Takuo se oživì tista cerkvena skupnost, ki je štiela različne narode an jezike, kulture an navade, ki so se ohranile do donašnjih dni. Vse tuole bo papež požegnu z željo, de bojo naše katoliške skupnosti šle naprej v veri za dobro naših ljudì. Naj na pozabijo nikdar, de viera pomaga človieku živieti pametno, pošteno an veselo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp