Odpravili so se na izlet v večjezične šole_In visita dove la scuola plurilingue c’è

4FassaPrizadevanja za ustanavljanje trijezičnega šolskega sistema v Kanalski dolini se nadaljujejo. Od torka 9., do četrtka, 11. maja so predstavniki ustanov, ki so januarja v Beneški palači v Naborjetu podpisale skupno resolucijo o večjezičnem šolstvu, bili vabljeni na izlet v dolini Fassa in Badia, da bi bolje spoznali tamkajšnja večjezična šolska sistema.

Zanimanje zanju je sicer vzbujal novembra lani poseg Rolanda Verre, ladinskega šolskega skrbnika v pokrajini Bocen, v okviru posveta, ki sta ga organizirali Združenje Don Eugenio Blanchini in Združenje Don Mario Cernet. V dolinah Fassa in Badia se pouk odvija v italijanščini, ladinščini in nemščini. Ladinščina je manjšinski jezik, ki je zelo podobna furlanščini in retoromanščini, s katerima sestavlja skupino retoromanskih jezikov. Ladinščino govorijo v pokrajinah Trident (v dolini Fassa), Bocen (v dolinah Gardena in Badia) in Belluno (v občinah Livinallongo del Col di Lana in Colle Santa Lucia).

Izleta v dolini Fassa in Badia so se udeležili župan Boris Preschern za Občino Naborjet-Ovčja vas; odbornica za kulturo Nadia Campana za Občino Trbiž, predsednica Anna Wedam za Združenje Cernet in Svet slovenskih organizacij v videnski pokrajini in predsednik Giorgio Banchig za Združenje Blanchini. Zaradi drugih obveznosti se izleta nista udeležila predstavnika društva nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein in Sks Planika. S pisno noto je vsekakor predsednik društva Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini, izrazil podporo vsem pobudam v prid ustanavljanju trijezične šole.

Delegacija je tako v sredo, 10. najprej bila na ladinskem večstopenjskem zavodu Scuola ladina di Fassa v kraju Pozza di Fassa/Poza. V okviru omenjenega zavoda delujejo vse otroški vrtci, osnovne, srednje in višje šole v (dvojezični) dolini Fassa. Obiskovalcem je značilnosti in razvoj krajevnega šolskega sistema predstavilo samo učno osebje s šolsko ravnateljico Mirello Florian na čelu. Udeleženci so si med drugim lahko ogledali potek pouka v posameznih razredih.

Za obiskovalce je bil še posebej zanimiv potek pouka v tamkajšnjih osnovnih šolah, kjer obstajata dve različni smeri. Ob navadni – v okviru katere prevladuje italijanščina, a je ladinščina vsekakor prisotna – je še druga večjezična smer, kjer poučujejo več predmetov v ladinščini, nemščini in, od tretjega razreda naprej, angleščini. Od šolskega leta 2015/2016 so namreč šolsko ponudbo prilagodili smernicam pokrajinske šolske reforme, ki stavi na trijezičnost v italijanščini, nemščini in angleščini. Pobudo za to reformo je dal sam pokrajinski predsednik Ugo Rossi. V dolini Fassa so jo prilagodili svojim potrebam z večjezičnim modelom, v okviru katerega italijanščino, matematiko in verouk poučujejo v italijanščini, ostali predmeti pa v ladinščini ali nemščini v prvem in drugem razredu ali še v angleščini od tretjega razreda naprej. V razredih so učenci zelo ustvarjalni.

V četrtek, 11. maja, je delegacija obiskala šole v dolini Badia, ki se nahaja v pokrajini Bocen in kjer Ladinci uživajo verjetno najvišjo stopnjo zaščite v Italiji. Obiskovalci so si ogledali višje in srednje šole v kraju La Villa/La Ila/Stern, kjer sta jih sprejeli ravnateljici Monica Moroder in Claudia Canins. S tem, da srednje in osnovne šole v dolini Badia delujejo v okviru istega večstopenjskega zavoda, je Caninsova obiskovalce spremljala še v osnovno šolo Badia. Popoldne je delegacija obiskala še otroški vrtec Badia/Badia/Abtei, kjer jo je sprejela Ingrid Mussner, koordinatorka za otroške vrtce.

V pokrajini Bocen je za šolsko ponudbo pristojna sama pokrajina, ki uživa višjo stopnjo avtonomije v primerjavi s pokrajino Trident.

V šolah, ki se nahajajo na naselitvenem območju ladinske manjšine, se poučevanje predmetov odvija paritetno. Tako nekatere predmete poučujejo v nemščini in nekatere v italijanščini. Ladinščina je vsekakor prisotna od otroškega vrtca do višjih šol, bodisi kot predmet bodisi kot učni ali pomočni jezik. Še posebej zanimivo je za delegacijo bilo obiskati enega izmed otroških vrtcev, kjer se pouk odvija en teden v italijanščini, en teden v nemščini in en teden v ladinščini izmenično. (Luciano Lister)

4La VillaAssistere a una lezione in più lingue dal vivo è tutta un’altra cosa – come hanno potuto verificare i rappresentanti degli enti sottoscrittori della risoluzione congiunta per la richiesta d’istruzione plurilingue, firmata al Palazzo Veneziano di Malborghetto il 19 gennaio scorso.

Tra il 9 e l’11 di maggio sono stati  ricevuti nelle scuole delle valli ladine di Fassa e Badia, dove hanno potuto acquisire dati sui due diversi modelli scolastici e assistere dal vivo allo svolgimento delle lezioni. Alla visita hanno partecipato Boris Preschern, sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Nadia Campana, assessore alla cultura del Comune di Tarvisio/Trbiž, Anna Wedam, presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet e presidente per la provincia di Udine della Confederazione delle organizzazioni slovene- Sso, nonché Giorgio Banchig, presidente dell’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini.

La minoranza ladina (il ladino ha strette affinità con friulano e romancio, con cui forma il gruppo delle lingue retoromanze ndr) è sparsa attorno al Massiccio del Sella, nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno, ove gode di tre livelli di tutela diversi.

Il desiderio di conoscere più da vicino i modelli scolastici in vigore per i ladini nelle provincie di Trento e Bolzano, maggiormente tutelati anche in forza dell’autonomia provinciale, era emerso a seguito del convegno sulla richiesta d’istruzione plurilingue in provincia di Udine, organizzato a novembre dell’anno scorso dalle associazioni Cernet e Blanchini. Allora, l’intendente scolastico ladino in provincia di Bolzano, Roland Verra, aveva presentato il modello scolastico trilingue lì in vigore per i ladini, con insegnamento paritetico in italiano e tedesco e col ladino presente, in diverse proporzioni, come lingua strumentale e veicolare dalla scuola d’infanzia sino alla maturità. Verra aveva, inoltre, destato la curiosità dei presenti accennando al nuovo percorso scolastico plurilingue introdotto da un paio d’anni in provincia di Trento alla Scuola ladina di Fassa. Nel 2014, infatti, in provincia di Trento lo stesso presidente, Ugo Rossi, ha fatto varare il Piano Trentino Trilingue (per l’apprendimento di italiano, tedesco, inglese), che la Scuola ladina di Fassa ha adattato alle proprie esigenze.

Durante la visita hanno, così, risposto alle domande della delegazione il personale docente e la stessa dirigente Mirella Florian alla Scuola ladina di Fassa di Pozza di Fassa/Poza, nonché le stesse dirigenti Monica Moroder alle Scuole superiori di La Villa/La Ila/Stern (Badia/Badia/Abtei) e Claudia Canins all’Istituto comprensivo di Badia, e la coordinatrice per la scuola d’infanzia Ingrid Mussner alla scuola d’infanzia di Badia.

Tra i partecipanti ha generato entusiasmo il nuovo percorso plurilingue in vigore alla scuola primaria di Pozza di Fassa. Lì italiano, matematica e religione si insegnano in italiano, mentre le altre materie in ladino o in tedesco dalla classe prima e in ladino, tedesco o inglese dalla terza. Ha riscosso interesse, inoltre, il metodo in vigore nelle scuole d’infanzia ladine in provincia di Bolzano. A rotazione, lì si insegna una settimana in ladino, una in tedesco e una in italiano.

Alla gita non hanno potuto partecipare rappresentanti del Kanaltaler Kulturverein, (il cui presidente Alfredo Sandrini ha, però, mandato nota di sostegno scritta) e del Ccs Planika.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp