Odparli so kulturni dom_Il nuovo centro sloveno

V četartak 25. luja so v Špietru odparli kulturni dom za potriebe slovenskih organizacij v prestorah sedeža gorske skupnosti Ter, Nediža in Barda. Kàr so zazidali sedež za gorsko skupnost Nediških dolin, so napravli tudi velik prestor, kjer bi muoru biti etnografski muzej. Pa tele projekt se nie uresniču. Ostali so samuo ziduovi in so pomislili, de bi na njega mestu uredili kulturni dom, v katerim bi lahko slovenske organizacije imiele svoje številne prireditve. Zatuo je lieta 2009 uprava gorske skupnosti, ki ji je predsedovau Adriano Corsi, dosegla sporazum in podpisala pogodbo s SSO in SKGZ. De bi naštimali prestore, so vzeli 400 tavžint evru iz fonda, ki ga daje zakon, ki varje Slovence, in je gorska skupnost dodala še 40 tevžint evru. Velika dvorana ima za ankrat 100 sedežu, a je takuo nareta, de bojo prestor za ljudi stisnili al’ aršerili po potriebi. Seviede, je tudi oder in prestor za rapotije, ki so potriebne za teater, koncerte, posvete in druge prireditve. Stranske stene so opremljene, de bojo lahko služile za fotografske in umetniške razstave. Vhod je iz ulice Arengo della Slavia. Na začetku so že tri pisarne in stranišča ter štenge za iti dol v dvorano. Postavili so tudi dvigalo (ašensor). Se pravi, de je sada v hramu Gorske skupnosti pravi moderni in funkcionalni kulturni dom, v katerim bojo lahko gledališke predstave, koncerti, razstave, projekcije, srečanja, posveti in vse, kar parpada kulturnemu življenju. V imenu Gorske skupnosti Ter, Nadiža in Barda je spreguoril začasni upravitelj ustanove Giuseppe Sibau, ki je predstavil projekt. Pozdravila so parsotne tudi podpredsednik regionalnega konseja Igor Gabrovec in deželni svetnik Cristiano Shaurli. Prisotni so bili tudi deželni svetnik Roberto Novelli, šindik Špetra, Tiziano Manzini, šindik Garmaka, Eliana Fabello, vičešindik kamuna Sauodnja, Fabio Trinco, in konsiljer na videnski pokrajini Fabrizio Dorbolò. Za Sso sta bla parsotna predsednik Drago Štoka in Bepo Qualizza, medtem ko za Skgz predsednik Rudi Pavšič in Luigia Negro.

 

È stato inaugurato il 25 luglio il nuovo centro culturale per la minoranza slovena. I nuovi locali verranno gestiti dalle due organizzazioni slovene presenti sul territorio, Sso ed Skgz. Il progetto, presentato già nel 2009, è costato 440 mila euro, di cui 400 mila assegnati dalla legge di tutela della minoranza slovena 38/2001  e 40 mila dalla Comunità montana Torre, Natisone, Collio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp