Odmev Melodij na vasi_Eco per Melodije na vasi

IMG_1296Na oškem združenju »Don Mario Cernet« so zelo zadovoljni, saj je prva izvedba niza koncertov »Melodije na vasi« bila zelo uspešna. Novi kulturni projekt je nastal po želji domačinov in je predvideval, da bi se koncerti poskusno odvijali v manjših in manj obiskanih cerkvah v Kanalski dolini – letos v žabniški cerkvici Svete Doroteje in oški cerkvici Svete Trojice. Niz koncertov je vzbujal pozornost domačinov, turistov in obiskovalcev z območja na Tromeji. Tako je bilo tudi na zadnjem koncertu z dvojezičnim povezovanjem, ki se je odvijal v petek, 5. avgusta zvečer, v polni cerkvi Svete Trojice v Ovčji vasi. Tam je pretežno v slovenščini a tudi v nemščini, italijanščini, furlanščini in francoščini nastopil priljubljen Oktet Suha iz Suhe/Neuhaus. Prav tako z avstrijske Koroške sta nastopili tudi Sabina Wiegele, ki je igrala na tamburico in na kitaro, in Isabelle Hassler, ki je igrala na harfo. Oški koncert je bil posvečen že pokojnim oškim cerkvenim pevkam, ki so v preteklosti s slovenskim petjem spremljale domače dvojezične cerkvene obrede. Med občinstvom je petega avgusta v Ovčji vasi bil tudi Zdravko Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev.

I membri dell’associazione »Don Mario Cernet« sono molto soddisfatti dell’andamento della prima edizione della rassegna di concerti»Melodije na vasi/Melodie in paese«. Sorto su spinta del territorio, il nuovo progetto culturale ha previsto che in via sperimentalei si svolgessero concerti nelle chiese più piccole e meno visitate della Valcanale – quest’anno nella chiesa di Santa Dorotea a Camporosso/Žabnice e nella chiesa della Ss. Trinità a Valbruna/Ovčja vas. La rassegna ha riscontrato l’interesse di valcanalesi, turisti e ascoltatori provenienti dalla zona a cavallo del confine con Carinzia e Slovenia. Così è stato anche all’ultimo concerto con moderazione bilingue, che si è svolto la sera di venerdì 5 agosto a Valbruna in una chiesa della Ss. Trinità piena. Lì si è esibito prevalentemente in sloveno ma anche in tedesco, italiano, friulano e francese l’apprezzato Oktet Suha, proveniente da Neuhaus/Suha nella Carinzia bilingue. Sempre dalla Carinzia bilingue sono arrivate per esibirsi anche Sabina Wiegele, che ha suonato la tamburizza e la chitarra, e Isabelle Hassler, che ha suonato l’arpa. Il concerto valbrunese è stato dedicato alle ormai defunte cantore del paese, che in passato accompagnavano con canti in sloveno le funzioni bilingui della chiesa parrocchiale. Tra i presenti al concerto del 5 agosto c’era anche Valentin Inzko, presidente dell’organizzazione della minoranza slovena carinziana Narodni svet koroških Slovencev.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp