Odlikovanje RS msgr. Qualizzi_Onorificenza a mons. Qualizza

V saboto, 19. novemberja, je v špietarskim faružu generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc podeliu vesako daržavno odlikovanje Republike Slovenije, sicer medaljo za zasluge msgr. Marinu Qualizzi. Slovenski predsednik Borut Pahor je msgr. Qualizzo odlikovau za dugolietno neutrudno povezovalnost par dielu za duhovno in narodno rast Slovencu na videnskem. Za glasbeni intermezzo je poskarbiela Orsola Banelli. Pred cerimonijo je msgr. Qualizza ob. 18.30 v špietarski farni cierkvi molu sveto maso po slovensko. Ob podelitvi odlikovanja so guorili daržavna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, sen. Tatjana Rojc, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, špietarski podžupan Cesare Pinatto in predsednik združenja don Blanchini Igor Jelen. Parsotni so bli tudi deželni svetnik Marko Pisani, župani Svetega Lienarta Antonio Comugnaro, Dreke Francesco Romanut, Garmaka Eliana Fabello, Sriednjaga Luca Postregna in Kobarida Marko Matajurc ter podbunieška podžupanja Alessandra De Santis in sauonski podžupan Germano Cendou, špietarski famoštar don Alexandre Fontaine. “Telo odlikovanje je za vse zavedne Slovence v Benečiji,” je jau msgr. Qualizza. Odlikovanec se je rodiu v Podutani lieta 1940. Po končanem teološkem študiju na Papeški Gregorianski univerzi v Rimu, je biu posvečen v duhovnika v Vidnu 29. junja 1965 in je potlé učiu na nadškofijski gimnaziji v Vidnu. Lieta 1969 je doktoriru iz dogmatske teologije le na Gregorijanski univerzi v Rimu. Od lieta 1970 do lieta 2014 je biu profesor dogmatike v videnskem seminarju in na Višjem inštitutu verskih znanosti v Vidnu, katerega je biu lieta 1986 ustanovitelj in kar 25 liet dekan. Napisu je vič deset bukvi s teološko vsebino. Nomalo liet je biu famoštar stolne cierkve v Vidnu. Nimar je skarbeu za pravice Slovencu in pomagu par slovenskih organizacijah. Od leta 1982 je, razen kratkega obdobja, odgovorni urednik Doma. Ob nedieah že vič ku 35 liet mašuje v Dreki. Ob sobotah daruje sveto mašo po slovensko v Špietru.

Sabato, 19 novembre, nella sala parrocchiale di San Pietro al Natisone, mons. Marino Qualizza è stato insignito della Medaglia al merito della Repubblica di Slovenia per il lungo instancabile impegno a favore degli sloveni della provincia di Udine. A nome del presidente Borut Pahor, a consegnare l’onorificenza al sacerdote benedicano è stato il console generale di Slovenia a Trieste, Gregor Šuc. Il momento musicale è stato curato dalla flautista Orsola Banelli. Prima della cerimonia, mons. Qualizza ha celebrato la consueta Santa Messa prefestiva in lingua slovena nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone. Alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza hanno portato il saluto la segretaria di Stato per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo Vesna Humar, la sen. Tatiana Rojc, il presidente della Sso Walter Bandelj, la presidente della Skgz Ksenija Dobrila, il vicesindaco di San Pietro al Natisone, Cesare Pinatto, e il presidente dell’associazione don Blanchini, Igor Jelen. Erano presenti anche il consigliere regionale Marko Pisani, i sindaci di San Leonardo, Antonio Comugnaro, di Drenchia, Francesco Romanut, di Grimacco, Eliana Fabello, di Stregna, Luca Postregna, e di Kobarid, Marko Matajurc, nonché i vicesindaci di Pulfero, Alessandra De Santis, e di Savogna, Germano Cendou; c’era anche il parroco di San Pietro al Natisone, don Alexandre Fontaine. “Questo riconoscimento è per tutti gli sloveni della Benecia”, ha commentato mons. Qualizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp