Od Tolminskih korit do Kozlovega roba_Dalle gole di Tolmin a Kozlov rob

Tolmin z okolico je raj za številne sprehajalce in kolesarje, ki radi uživajo v naravi. Eden največjih biserov na tem območju so prav gotovo Tolminska korita, ki jih je reka Tolminka izklesala na najnižji točki Triglavskega narodnega parka.

Zavod za turizem Doline Soče in Občina Tolmin sta letos zaključila velik del celovite ureditve te, za obiskovalce zelo zanimive, turistične točke. Poleg ureditve dodatnih parkirišč in ponudbe brezplačnega javnega prevoza obiskovalcev iz Tolmina do vstopne točke v korita, je sedaj pohodnikom na voljo tudi nova sprehajalna pot. Vodi od Tolminskih korit do novega parkirišča na robu Tolmina, od koder se začne vzpon na Kozlov rob. Pot, ki se vije čez travnike in po robu gozda med Tolminom in Zatolminom, je prava priložnost za sprostitev in uživanje v naravi. Zaradi nezahtevnosti terena je primerna za vse starostne skupine pohodnikov, ki za sprehod po 1250 metrov dolgi poti v povprečju potrebujejo le 15 minut. Pot je urejena skladno s smernicami Triglavskega narodnega parka in posegi v naravnem okolju. Nastala je tudi z željo, da bi čim več obiskovalcev Tolminskih korit svoje avtomobile parkiralo že na robu Tolmina in ne na zadnjem parkirišču ob Tolminskih koritih, ki ima zelo omejeno kapaciteto.

Direktor javnega Zavoda za turizem Doline Soče, Janko Humar, je ob otvoritvi nove pešpoti povedal, da se zaključuje velik, dolgotrajen in pomemben projekt celostne ureditve Tolminskih korit, ki to najbolj izpostavljeno turistično točko povezuje s Tolminom in hkrati pomembno razbremenjuje Zatolmin in cesto proti Čadrgu. Zahvalil se je Občini Tolmin in vsem, ki so sodelovali pri projektu. Predstavil je tudi načrte za naprej, med katerimi je omenil nujno potrebno digitalizacijo vstopnih točk v koritih, ki bi usmerjala številne obiskovalce. V lanskem letu si je Tolminska korita ogledalo 80.231 turistov, kar seveda poleg uspeha pomeni tudi veliko obremenitev območja.

Župan Tolmina, Uroš Brežan, je poudaril, da je šlo pri omenjenem projektu za primer dobre prakse sodelovanja več inštitucij: Občine Tolmin, Zavoda za turizem Doline Soče kot upravljavca Tolminskih korit, Triglavskega narodnega parka in Zavoda za varstvo narave. Izrazil je veselje ob novi pridobitvi, ki bo prispevala tudi k boljši kvaliteti življenja za domačine, ki so naseljeni v bližini Tolminskih korit.

Dejal je, da je zelo pomembno, da se Posočje s svojimi daljinskimi potmi – Pot miru od Alp do Jadrana, Alpe Adria Trail in Juliana Trail – in dobrimi kolesarskimi povezavami uvršča na svetovni zemljevid le teh. Prav tako pa se mu zdi pomembno, da se gradi in izboljšuje tudi mrežo manjših pešpoti, ki jih imamo v bližini naših krajev. Kajti turizem je za Posočje še vedno velika priložnost, na kateri je moč graditi prihodnost, vendar jo je potrebno razvijati v pravi smeri. (P. U.)

A Tolmin è stato da poco aperto un nuovo percorso per ciclisti e pedoni, che collega le gole di Tolmin alle rovine del castello Kozlov rob.

L’Ente turismo della Valle dell’Isonzo e il Comune di Tolmin hanno concluso il grosso degli interventi di riorganizzazione dell’area che ruota attorno all’attrazione turistica rappresentata dalle gole. Oltre a predisporre nuovi parcheggi e bus-navette gratuiti tra Tolmin e il punto d’accesso alle gole, di recente è stato inaugurato un percorso ciclopedonale tra le gole e un nuovo parcheggio situato alla periferia della cittadina, da dove si può partire a piedi per raggiungere le rovine del castello Kozlov rob.

Il percorso tra le gole e Kozlov rob, di 1250 m, non presenta particolari difficoltà. Alla sua inaugurazione hanno presenziato anche il direttore dell’Ente turismo della Valle dell’Isonzo, Janko Humar, e il sindaco di Tolmin, Uroš Brežan. Hanno collaborato alla realizzazione del progetto anche l’Ente sloveno per la protezione della natura e il Parco nazionale del Triglav.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp