Obrobna območja za večjezični pouk_In più lingue attraverso Aree interne

Večstopenjski zavod Trbiž/L’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio

Con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 il progetto plurilingue entra in una fase di temporanea stabilità economica. Per almeno due anni scolastici, infatti, il suo regolare svolgimento sarà garantito dai fondi destinati alle aree interne.

Ricordiamo che nell’ambito di questa sperimentazione plurilingue, accanto all’italiano, per parte del tempo diventano lingue d’insegnamento anche sloveno, tedesco e friulano. Ai bambini è insegnato anche l’inglese. Per l’anno scolastico appena iniziato il progetto sarà avviato nelle prossime settimane, presumibilmente nel mese di ottobre. Al momento l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio sta procedendo all’individuazione degli esperti.

Nell’anno scolastico in corso l’insegnamento plurilingue sarà attuato come strutturato, con le ore di sloveno e tedesco in presenza e frontali. Nelle scuole d’infanzia di Tarvisio città, Tarvisio Centrale e Ugovizza, quindi, saranno impartite cinque ore a settimana sia di sloveno sia di tedesco. Alle scuole primarie di Tarvisio città, Tarvisio Centrale e Ugovizza, invece, sia per sloveno sia per tedesco saranno offerte due ore frontali di lingua più tre in compresenza. Nei plessi di Pontebba e Chiusaforte il progetto sarà attuato solo per il tedesco. Per quanto riguarda il friulano, ricordiamo che il suo insegnamento è attivo in tutti i plessi d’infanzia e primari dell’Istituto e finanziato con fondi regionali.

Intanto, con una sperimentazione già iniziata lo scorso anno con personale organico di potenziamento, si sta valutando l’applicabilità del modello plurilingue anche alle scuole secondarie di primo grado. (Luciano Lister)

V začetku šolskega leta 2022-2023 stopi poskusni projekt večjezičnega pouka v začasno obdobje finančne stabilnosti. Za vsaj dve šolski leti bodo njegovo redno izvajanje zagotovili s sredstvi, ki so namenjena obrobnim območjem. Bralce spominjamo, da postanejo v okviru tega poskusnega večjezičnega eksperimentiranja poleg italijanščine učni jeziki tudi slovenščina, nemščina in furlanščina. Otrokom poučujejo še angleščino.

Za pravkar začeto šolsko leto bo projekt stekel v naslednjih tednih, predvidoma oktobra. Trenutno Večstopenjski zavod Trbiž izbira potrebne jezikovne strokovnjake. V tem šolskem letu bodo večjezični pouk izvajali po predvidenih načrtih, z urami slovenščine in nemščine v prisotnosti in frontalno. V otroških vrtcih Trbiž, Centralni Trbiž in Ukve bodo torej poučevali tako slovenščino kot nemščino pet ur na teden. V primarnih šolah Trbiž, Centralni Trbiž in Ukve bodo pa tako slovenščino kot nemščino poučevali dve uri tedensko frontalno in tri ure tedensko v soprisotnosti – z učiteljicami iz razreda in strokovnjaki za jezik. V šolskih poslopjih na Tablji in v Klužah bodo projekt izvajali samo za nemščino. Kolikor zadeva furlanščino bodo njeno poučevanje izvajali v vseh otroških vrtcih in primarnih šolah, ki delujejo pod okriljem zavoda. Financirajo ga z deželnimi sredstvi.

Z eksperimentiranjem, ki se je začelo prejšnje šolsko leto, preverjajo pa možnost, da bi model večjezičnega pouka razširili še na sekundarne šole prve stopnje.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp