Obisk iz Tipane in Breginja_Visita da Taipana e Breginj

V ponedeljek, 25. marca, so uredništvo Doma obiskali učenci primarne šole iz Tipane in osnovnošolci podružnične šole Breginj, ki skupaj s sovrstniki iz kraja Guilmi (pokrajina Chieti v Abrucih) sodelujejo pri projektu, da bi pripravili skupen večjezičen šolski časopis. Na uredništvu Doma so dopoldne otroci iz Breginja izvedeli, kako nastaja petnajstdnevnik, njegovo dolgo zgodovino in ostale dejavnosti zadruge Most, ki Dom izdaja. Učenci so nato obiskali park Acrobati del sole in si ogledali znamenitosti Čedada. Popoldne so bili na uredništvu pa otroci in Tipane.

Lunedì, 25 marzo, sono stati in visita al Dom gli alunni delle scuole primarie di Taipana/Tipana e Breginj. Insieme ai coetanei di Guilmi (in provincia di Chieti in Abruzzo) collaborano nel progetto volto alla realizzazione di un giornalino scolastico plurilingue. Dopo la visita al parco «Acrobati del sole» e alla città di Cividale, nel pomeriggio i bambini di Taipana/Tipana, nella redazione del Dom, hanno avuto la possibilità di conoscere come nasce un numero del quindicinale, la storia del giornale e le altre attività della cooperativa editrice «Most». Gli alunni di Breginj erano stati alla redazione del Dom già in mattinata.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp