Občni zbor Srebrne kaplje_Pensionati sloveni in assemblea

V saboto, 6. obrila, ob 12. uri v hotelu Par škofu/Al vescovo v Podbuniescu bo občni zbor (ašemblea) društva Srebrna kaplja. Po poročilu predsednika Sergia Balusa (glej sliko), bojo guorili o ratingah za lieto 2018, aktivostni in proračunu za lietošnje lieto. Na koncu bo skupno kosilo. Na občni zbor in kosilo so vabjeni tudi parjatelji. Srebrna kaplja je društvo, ki darži kupe beneške upokojence (pensionane) in druge Slovence. Vsi so navezani na domače doline, kornine, jezik in kulturo. Blizu svojega programa, društvo podperja iniciative, ki jih runajo druga društva. Narbuj se trudi, za dat dno roko v dvojezičnim vartacu v Špietru in v Sauodnji, pa tudi v primarni šuoli. Hodijo pomagat in sadit v vart, pravit otrokan o starih domačih navadah (Vahti, Sv. Miklauž, Velika nuoč ..), de se otroci navadijo, de se na zabijo, de bojo vidli, ka’ so diela’ njih noni, kàr so bili mikani.

È stata convocata per sabato 6 aprile, alle 12, nell’hotel Al vescovo di Pulfero l’assemblea ordinaria dell’associazione Srebrna kaplja. All’ordine del giorno ci sono la relazione del presidente, Sergio Balus (nella foto), il bilancio consuntivo per il 2018, quello preventivo per il 2019 e il programma delle attività per l’anno in corso. Al termine dei lavori si terrà il pranzo sociale. All’assemblea e al momento conviviale sono invitati soci, amici e simpatizzanti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp