Občni zbor Kmečke zveze v Podrati_Kmečka zveza in assemblea a Clap

Pantanali LucaKmečka zveza za vidensko provinco bo imiela svoj redni občni zbor v petak, 19. maja, ob 20. uri v kmečkem turizmu »Pantanali Luca« v Podrati v kamunu Fuojda.
Na dnevnem redu so poročilo predsednika Alana Cecuttija, poročilo sekretaria Stefana Predana in odobriteu obračuna za lanske lieto in predračuna za lietošnje lieto. Natuo bojo pozdravi in razprava.
Kmečka zveza v Furlaniji-Julijski krajini darži kupe in pomaga kmetam, ki majo par sarcu tudi slovenski jezik in kulturo.
Lepuo se je arzvila tudi v videnski provinci, saj ima člane v Kanalski dolini, Reziji, zahodni in vzhodni Benečiji.

La sezione in provincia di Udine dell’Associazione Agricoltori-Kmečka zveza ha indetto la propria assemblea ordinaria per venerdì, 19 maggio, alle 20.00 all’agriturismo «Pantanali Luca» di Clap/Podrata (Faedis/Fuojda).
L’ordine del giorno prevede la relazione del presidente Alan Cecutti, la relazione del segretario Stefano Predan, nonché l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno trascorso e di quello preventivo relativo all’anno in corso. Seguiranno i saluti e la discussione.
L’Associazione Agricoltori-Kmečka zveza riunisce e aiuta, in Friuli-Venezia Giulia, i contadini che tengono a lingua e cultura slovene.
Si è sviluppata anche in provincia di Udine e ora conta membri in Valcanale, a Resia e nella Benecia occidentale e orientale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp